ยินดีต้อนรับ

รายงานผลงานวิจัย


เลขบันทึก ชื่อผลงานวิจัย / บทความวิชาการ ชื่อวารสาร / การประชุมที่ตีพิมพ์ อาจารย์ที่เข้าร่วม นักศึกษาที่เข้าร่วม ระดับ
670422000002 fdfd ss Bandit Suksawat
Prachern Pohrom
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
670422000001 fdfd ss Bandit Suksawat
Prachern Pohrom
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
661209000001 Junmar Dilao Was here Mr. Junmar was here รศ.ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์
นายประเชิญ โพธิ์หอม
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
661113000001 HACKED BY M1-D001 ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
นายสมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
660313000002 as asd ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
นายสมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
660313000001 as asd ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
นายสมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
650824000001 HAKIM Hakim รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
น.ส.สาริศา พิชัยฤกษ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641006000030 Unsteady MHD carbon nanotubes suspended nanofluid flow with thermal stratification and nonlinear thermal radiation ALEXANDRIA ENGINEERING JOURNAL Phatiphat Thounthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641006000029 Modeling and Control of Multiphase Interleaved Fuel-Cell Boost Converter Based on Hamiltonian Control Theory for Transportation Applications IEEE TRANSACTIONS ON TRANSPORTATION ELECTRIFICATION Phatiphat Thounthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641006000028 Theoretical exploration of thermal transportation with chemical reactions for sutterby fluid model obeying peristaltic mechanism JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH AND TECHNOLOGY-JMR&T Phatiphat Thounthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641006000027 Soret, Dufour, and activation energy effects on double diffusive convective couple stress micropolar nanofluid flow in a Hall MHD generator system AIP ADVANCES Phatiphat Thounthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641006000026 Analysis and numerical simulations of fractional order Vallis system ALEXANDRIA ENGINEERING JOURNAL Phatiphat Thounthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641006000025 A new analytical approach for the research of thin-film flow of magneto hydrodynamic fluid in the presence of thermal conductivity and variable viscosity ZAMM-ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND MECHANIK Phatiphat Thounthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641006000024 Thin film flow of the water-based carbon nanotubes hybrid nanofluid under the magnetic effects HEAT TRANSFER Phatiphat Thounthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641006000023 Brownian motion and thermophoretic diffusion influence on thermophysical aspects of electrically conducting viscoinelastic nanofluid flow over a stretched surface OURNAL OF MATERIALS RESEARCH AND TECHNOLOGY-JMR&T Phatiphat Thounthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641006000022 Numerical study of integer-order hyperbolic telegraph model arising in physical and related sciences EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS Phatiphat Thounthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641006000021 Utilization of hall current and ions slip effects for the dynamic simulation of peristalsis in a compliant channel ALEXANDRIA ENGINEERING JOURNAL Phatiphat Thounthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641006000020 Meshless Technique for the Solution of Time-Fractional Partial Differential Equations Having Real-World Applications JOURNAL OF FUNCTION SPACES Phatiphat Thounthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641006000019 Generalized thermoviscoelastic model with memory dependent derivatives and multi-phase delay for an excited spherical cavity PHYSICA SCRIPTA Phatiphat Thounthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641006000018 Radiative heat transfer enhancement in MHD porous channel flow of an Oldroyd-B fluid under generalized boundary conditions PHYSICA SCRIPTA Phatiphat Thounthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641006000017 On error estimations of Simpson is second type quadrature formula Mathematical methods in the applied sciences Phatiphat Thounthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641006000016 A comprehensive study to the assessment of Arrhenius activation energy and binary chemical reaction in swirling flow (vol 10, 7868, 2020) Scientific Reports Phatiphat Thounthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641006000015 Generalized Unsteady MHD Natural Convective Flow of Jeffery Model with ramped wall velocity and Newtonian heating; A Caputo-Fabrizio Approach CHINESE JOURNAL OF PHYSICS Phatiphat Thounthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641006000014 Analysing time-fractional exotic options via efficient local meshless method RESULTS IN PHYSICS Phatiphat Thounthong

OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641006000013 Theoretical and numerical investigation of entropy for the variable thermophysical characteristics of couple stress material: Applications to optimization ALEXANDRIA ENGINEERING JOURNAL Phatiphat Thounthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641006000012 Construction of exact traveling wave solutions of the Bogoyavlenskii equation by (G/G,1/G)-expansion and (1/G )-expansion techniques RESULTS IN PHYSICS Phatiphat Thounthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641006000011 Improvement of Soft Bangkok Clay using Kaolin-Quick Lime Geopolymer. Lowland Technology International. Panich Voottipruex
Mr.SIRIPHAT MANEEKEAW
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641006000010 Bagasse ash–fly ash-geopolymer-treated soft Bangkok clay as subgrade material Environmental Geotechnics, Ahead of Print. Panich Voottipruex
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641006000009 Determination of optmum Strength of red soil and mixed soil using soil-cement (S/C) mix ratio. Lowland Technology International. Panich Voottipruex
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641006000008 Vibration of size dependent functionally graded sandwich micro beams with different boundary conditions based on the modified couple stress theory. Journal of Sandwich Structures and Materials. Sacharuck Pornpeerakeat
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641006000007 Experimental Investigation of Steel Confinement of Clyustered large-size Stud Shear Connector in Full-Depth Precast Bridge Deck Panel. Key Engineering Materials. Krissachai Sriboonma
Sacharuck Pornpeerakeat
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641006000006 Training Required for Quality Mangement in Gas Station Constraction Projects Springer International Publishing, Cham, Suchanya Posayanant
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641006000005 Design and control of permanent magnet assisted synchronous reluctance motor with copper loss minimization using MTPA sciendo Journal of ELECTRICAL ENGINEERING Phatiphat Thounthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641006000004 Intelligent Machine Learning Techniques for Condition Assessment of Power Transformer ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Power, Energy and Innovation (ICPEI 2020) Nichamon Poonnoy
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641006000003 Computational approach to dynamic systems through similarity measure and homotopy analysis method for renewable energy Crystals Phatiphat Thounthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641006000002 A TRANSSCOUNDUCTANCE-MODE MULTIFUNCTION FILTER WITH HIGH INPUT AND HIGH OUTPUT IMPEDANCE NODES USING VOLTAGE DIFFERNCING CURRENT CONVEYORS (VDCCS) ADVANCES IN ELECTRICAL AND ELETRONIC ENGINEERING Montree Siriprachyanun
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641006000001 Dual-Band Metamaterial Based on Jerusalem Cross Structure With Interdigital Technique for LTE and WLAN Systems IEEE Access Pongsathorn Chomtong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641005000030 ผลตอบสนองทางพลวัตรของระบบเสาไฟฟ้าคอนกรีตต่อแรงลมจากการวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองมัลติบอดี้ PEA จัดการประชุมวิชาการและนวัตกรรม ประจำปี 2563PEACON & INNOVATION 2020 ปิยรัตน์ เปาเล้ง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641005000029 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการรังวัดที่ดินด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ "RTK GNSS Network" ด้วยวิธีผสมผสาน การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ประมงอุดมรัตน์
ผศ.ดร.ศิริศักดิ์ คงสมศักดิ์สกุล
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641005000028 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการเขียนแบบคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมRevit โดยใช้รูปแบบห้องเรียนกลับด้าน การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 12 ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ประมงอุดมรัตน์
ผศ.ดร.ศักดา กตเวทวารักษ์
นายสุรวุฒิ แซกรัมย์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641005000027 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนงานก่อสร้างด้วยโปรแกรม Microsoft office Project โดยวิธีผสมผสาน การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 12 ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ประมงอุดมรัตน์
ผศ.ดร.สยาม แกมขุนทด
นายฆนากานต์ มาศโอสถ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641005000026 Activation of Kaolin Geopolymerization with Sodium Hydroxide การประชุมวิชาการครุศาสตร์ อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 Panich Voottipruex
Sayam Kamkhuntod
Mr.SIRIPHAT MANEEKEAW
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641005000025 การเปรียบเทียบระหว่างกำลังยึดเหนี่ยวของเหล็กเสริมในคอนกรีตกำลังปกติและคอนกรีตกำลังต่ำ การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 15 ผศ.ดร.ชิชญาสุ์ บุญมี
นายภูวดล ใยยินดี
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641005000024 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชวยสอนบนเว็บแบบผสมผสานตามฐานสมรรถนะโดยใช้ กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ในรายวิชาขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล Technical Education Journal : King Mongkut’s University of Technology North Bangkok Vol. 11 No. 1 January – April, 2020 ดร.กฤช สินธนะกุล
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641005000023 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ความรู้สึกโดยใช้เทคนิคการรวมกลุ่มเพื่อจำแนกข้อมูล วารสารวิจัย มข (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ผศ.ดร.จรัญ แสนราช
นายพิชญะ พรมลา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641005000022 Development of Positive Thinking Repository by Improving Growth Mindset through Project-Based Learning in a Digital Environment ICIET 2020, ICIET 2020: Proceedings of the 2020 8th International Conference on Information and Education TechnologyOkayama, Japan Suthida Chaichomchuen
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641005000021 ระบบควบคุมสายพานลาเลียงอัตโนมัติโดยการประยุกต์ใช้ตรรกศาสตร์คลุมเครือ ประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัมนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 12 ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
นายวีระพล ศรีเมือง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641005000020 Comparative Study of Model-Based Control of Energy/Current Cascade Control for a Multiphase Interleaved Fuel Cell Boost Converter ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Power, Energy and Innovation (ICPEI 2020) Phatiphat Thounthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641005000019 Hamiltonian Control Law Based on Lyapunov-Energy Function for Four-Phase Parallel Fuel Cell Boost Converter ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Power, Energy and Innovation (ICPEI 2020) Phatiphat Thounthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641005000018 วิธีวิเคราะห์ประสิทธิภาพปั๊มน้ำแบบจุ่ม ขณะใช้งานภาคสนาม ประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43 นายภัควี หะยะมิน
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641005000017 A Double Layer FSS Reflector using Interdigital Split Ring Resonators for LTE and WLAN Systems ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Power, Energy and Innovation (ICPEI 2020) Pongsathorn Chomtong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641005000016 Development of Low-cost Radio Frequency (RF) Laboratory for Microwave Filter and Antenna Course ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The SICE Annual Conference 2020 (SICE2020) Kittisak Phaebua
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641005000015 Intelligent Fuzzy Logic for STEM-ED in Power Transformer Failure Investigation Based Power Utility Practice การประชุมวิชาการ iSTEM-Ed 2020 Nichamon Poonnoy
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641005000014 Development of Simulation Based RISDA Learning Process for Electronic Technology Education การประชุมวิชาการ iSTEM-Ed 2020 Somsak Akatimagool
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641005000013 Professional Teaching Practice Through MIAP based Intergrated Learning Activities for Electrical Engineering Education การประชุมวิชาการ iSTEM-Ed 2020 kanyawit Klinbumrung
Dr.Nutchanat Chumchuen
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641005000012 Effective Teaching Management through Cooperative Online Learning Activies for Engineering Education การประชุมวิชาการ iSTEM-Ed 2020 kanyawit Klinbumrung
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641005000011 Integrating MIAP Learning Activities Management and Cooperative Learning using Internet of Things Learning Package การประชุมวิชาการ iSTEM-Ed 2020 Kitti Surpare
Choochat Seetao
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641005000010 Second law analysis with effects of Arrhenius activation energy and binary chemical reaction on nanofluid flow Scientific Reports Phatiphat Thounthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641005000009 Experimental-Set of Antenna and Microwave Laboratory for Undergrad Student 2020 7th International Conference on Technical Education (ICTechEd7) Kittisak Phaebua
Titipong Lertwiriyapapra
Mr.PINITNAI SITTITHAI
Mr.SANGWON KITTIWITTAYAPONG
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641005000008 Two-Dimensional Multi-Ring Dielectric Lens Antenna to Radiate Fan-Shaped Multi-Beams With Optimum Adjacent-Beam Overlapping Crossover by Genetic Algorithm IEEE Access Titipong Lertwiriyapapra
Danai Torrungrueng
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641005000007 One-Sixteenth Spherical Homogeneous Dielectric Lens Antenna on Metal Corner Reflector for High-Gain Radiation With Size Reduction IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters Kittisak Phaebua
Titipong Lertwiriyapapra
Danai Torrungrueng
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641005000006 Proton Exchange Membrane Electrolyzer Modeling for Power Electronics Control: A Short Review C 2020 Wattana Kaewmanee
Matheepot Phattanasak
Mr.BURIN YODWONG
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641005000005 AC-DC Converters for Electrolyzer Applications: State of the Art and Future Challenges Electronics 2020 Wattana Kaewmanee
Matheepot Phattanasak
Mr.BURIN YODWONG
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641005000004 Differential Flatness Based-Control Strategy of a Two-Port Bidirectional Supercapacitor Converter for Hydrogen Mobility Applications Energies 2020 Phatiphat Thounthong
Matheepot Phattanasak
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641005000003 Faraday’s Efficiency Modeling of a Proton Exchange Membrane Electrolyzer Based on Experimental Data Energies 2020 Wattana Kaewmanee
Matheepot Phattanasak
Mr.BURIN YODWONG
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641005000002 Lyapunov function-based improved switching command for a boost converter with an inductor–capacitor input filte IET Power Electronics Matheepot Phattanasak
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641005000001 Differential Flatness Based-Control Strategy of a Two-Port Bidirectional Supercapacitor Converter for Hydrogen Mobility Applications Energies 2020 Phatiphat Thounthong
Matheepot Phattanasak
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641004000042 Unsteady Radiative Natural Convective MHD Nanofluid Flow Past a Porous Moving Vertical Plate with Heat Source/Sink Molecules 2020 Phatiphat Thounthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641004000041 Differential Flatness-Based Cascade Energy/Current Control of Battery/Supercapacitor Hybrid Source for Modern e–Vehicle Applications Mathematics 2020 Phatiphat Thounthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641004000040 Solution of Multi-Term Time-Fractional PDE Models Arising in Mathematical Biology and Physics by Local Meshless Method Symmetry 2020 Phatiphat Thounthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641004000039 Lorentz Forces Effects on the Interactions of Nanoparticles in Emerging Mechanisms with Innovative Approach Symmetry 2020 Phatiphat Thounthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641004000038 Improving the Fuel Economy and Battery Lifespan in Fuel Cell/Renewable Hybrid Power Systems Using the Power-Following Control of the Fueling Regulators Appl. Sci. 2020 Phatiphat Thounthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641004000037 Efficient Operation of the Hybrid Power System Using an Optimal Fueling Strategy and Control of the Fuel Cell Power Based on the Required Power Tracking Algorithm Sustainability 2020 Phatiphat Thounthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641004000036 Adaptive Control of Fuel Cell Converter Based on a New Hamiltonian Energy Function for Stabilizing the DC Bus in DC Microgrid Applications Mathematics 2020 Phatiphat Thounthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641004000035 The Development of an Intelligent Multilevel Item Bank Model for the National Evaluation of Undergraduates UNIVERSAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH Pallop Piriyasurawong
Mr.SATIEN JANPLA
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641004000034 Design on Big data Platform-based in Higher Education Institute HIGHER EDUCATION STUDIES Prachayanun Nilsonk
Sajeewan Pratsri
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641004000033 The Architecture of Intelligent Career Preduction System based on the Cognitive Technology for Producing Graduates to the Digital Manpower INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED COMPUTER SCIENCE AND APPLICATIONS Panita Wannapiroon
Prachayanun Nilsonk
Mr.PONGSATON PALEE
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641004000032 Learning Management STEAM Model on Massive Online Courses Using Augmented Reality to Enhance Creativity and Innovation HIGHER EDUCATION STUDIES Pallop Piriyasurawong

Nawarat Wittayakhom
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641004000031 Immersive Technology for Medical Education: Technology Enhance Immersive Learning Experiences SIRIRAJ MEDICAL JOURNAL Panita Wannapiroon
Mathuwan Srikong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641004000030 DTL-Eco System by Digital Storytelling to Develop Knowledge and Digital Intelligence for Teacher Profession Students INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND EDUCATION TECHNOLOGY Panita Wannapiroon
Prachayanun Nilsonk

Kritsupath Sarnok
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641004000029 Synthesis of Vocational education College Transformation Process toward High-Performance Digital Organization INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND EDUCATION TECHNOLOGY Panita Wannapiroon
Prachayanun Nilsonk
Thanasarn Rujira
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641004000028 Smart Bus Management System Architecture Using Mesh App and Service Architecture JOURNAL OF SOFTWARE Panita Wannapiroon
Prachayanun Nilsonk

Surachet Sangkhapan
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641004000027 Green University Using Cloud Based Internet of Things Model for Energy Saving International Education Studies Pallop Piriyasurawong
Sunti Sopapradit
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641004000026 The Social-Emotional Learning Process to Develop Practicing Skills for Hands-on Students INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND EDUCATION TECHNOLOGY Panita Wannapiroon

Kridsanapong Lertbumroongchai
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641004000025 Digital Learning Ecosystem Involving STEAM Gamification for a Vocational Innovator INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND EDUCATION TECHNOLOGY Panita Wannapiroon
Prachayanun Nilsonk
Jiraporn Kummanee
Mrs.JIRAPHORN KUMMANEE
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641004000024 The Professional Experience Transfer Moded from the Prediction of an Intelligent Portfolio Using Service Agents INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND EDUCATION TECHNOLOGY Panita Wannapiroon
Prachayanun Nilsonk
Mr.SITTIDAT KITTIRIYAKARN
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641004000023 The Devlopment Control System Digital Signage on the BUS via IOT Technology The 10th BENJAMITRA Network National & Internation Thai North-Chiang Mai University, Chiang Mai, ThailandHigher Education Institutions : Empowering Towards Sustainable North-Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand Prachayanun Nilsonk
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641004000022 A Real-time Risk Assessment for Information System with CICIDS2017 Dataset Using Machine Learning INTERNATIONAL JOURNAL OF MACHINE LEARNING AND COMPUTING Panita Wannapiroon
Prachayanun Nilsonk

Preecha Pangsuban
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641004000021 System Design of a Student Relationship Management System Using the Internet of Things to Collect the Digital Footprint INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND EDUCATION TECHNOLOGY Panita Wannapiroon
Prachayanun Nilsonk
Nualsri Songsom

OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641004000020 The Multi-Level Data Exchange with Representational State Transfer on Service-Oriented Architecture INTERNATIONAL JOURNAL OF MACHINE LEARNING AND COMPUTING Panita Wannapiroon
Prachayanun Nilsonk
Mr.WORRAPONG NUAM-IN
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641004000019 Digital Publishing Production Processes for Education INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND EDUCATION TECHNOLOGY Panita Wannapiroon
Prachayanun Nilsonk
Chaiwat Garnrunsri
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641004000018 เทคโนโลยีทางปัญญาเพื่อการศึกษาอัจฉริยะ วารสารปัญญาภิวัฒน์ รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
ศักดิ์ชัย ไชยรักษ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641004000017 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพสาขาแอนิเมชัน วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
ดร.สวนันท์ แดงประเสริฐ
นายกรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์
นางสาวภาวพรรณ ขำทับ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641004000016 การเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
นายกรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์
อุบลรัตน์ หริณวรรณ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641004000015 การพัฒนาวิธีการประเมินและเครื่องมือประเมินสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนสาขาแอนิเมชัน วารสารพัฒนาเทคนคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.สวนันท์ แดงประเสริฐ
นางสาวภาวพรรณ ขำทับ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641004000014 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายภราดร เสถียรไชยกิจ
น.ส.โสภิตา สุวุฒิโฑ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641004000013 การพัฒนารูปแบบการฝึกทักษะแรงงาน สำหรับโรงเรียนช่างนอกระบบ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตำรรมเพื่อสังคม" ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช นายภราดร เสถียรไชยกิจ
น.ส.โสภิตา สุวุฒิโฑ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641004000012 การศึกษาปัญหาและความต้องการที่มีต่อการตัดสินใจในการทำงานวิจัยของอาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ น.ส.พรสวรรค์ จันทะคัด
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641004000011 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับนักศึกษาวิชาชีพนอกระบบ วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
นางกัลยา อุบลทิพย์
น.ส.พรสวรรค์ จันทะคัด
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641004000010 การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนด้วยฐานประสบการณ์เพื่อการเรียนการสอนนิวแมติกส์ วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
นายณัฏฐ์ สิริวรรธนานนท์
ผศ.วัชรินทร์ รักเสนาะ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641004000009 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
ดร.สวนันท์ แดงประเสริฐ
พรสรัญ ชัยยา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641004000008 การพัฒนาโมดูลการฝึก เรื่องระบบนิวเมติก พื้นฐาน สำหรับโรงเรียนช่างนอกระบบ วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายภราดร เสถียรไชยกิจ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641004000007 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้การฝึกหัดทางปัญญาจากต้นแบบเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ นางสาวภาวพรรณ ขำทับ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641004000006 การพัฒนาบทเรียนมอดูลวิชาชีพแบบฐานสมรรถนะสาขาแอนิเมชัน วารสารพัฒนาเทคนคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.สวนันท์ แดงประเสริฐ
นางสาวภาวพรรณ ขำทับ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641004000005 Developing an Operational Approach to Educational Quality Assurance in Colleges Under The Office of The Vocational Education Commission in Thailand The Education and Science Journal Chaiwichit Chianchana
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641004000004 Research Synthesis on Educational Models GATR Global Journal of Business and Social Science Review Chaiwichit Chianchana
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641004000003 การพัฒนารูปแบบการฝึกทักษะวิชาชีพครูช่างอุตสาหกรรมร่วมกับระบบการจัดการความรู้โดยใช้เทคนิคเดลฟาย วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
นายกฤษดา ศรีจันทร์พิยม
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641004000002 การพัฒนานักฝึกอบรมตามรูปแบบการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
นายอาวุธ ศิลาเกษ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641004000001 การพัฒนาระบบการนิเทศการปฏิบัติงาน สำหรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
น.ส.สาริศา พิชัยฤกษ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641001000004 การพัฒนาและประเมินรูปแบบในการพัฒนาสมรรถนะการส่งเสริมการอานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมสังกัดวิทยาลัยเทคนิค วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
นายสามารถ สว่างแจ้ง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641001000003 การพัฒนารูปแบบการบริหารงาน สำนักงานคณบดีแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ วัฎจักรบริหาร PAOR ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
นายภูเบท อินทขันตี
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641001000002 ปัจจัยที่ส่งผลต่อสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช่างฝีมือทหารต่ำกว่ามาตรฐานประกันคุณภาพทางการศึกษา โรงเรียนช่างฝีมือทหาร วารสารพัฒนาเทคนคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.อโนมา ศิริพานิช
จ่าสิบเอกณรงฤทธิ์ แตงอ่ำ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641001000001 การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
นางสาวเยาวลักษณ์ กังก๋ง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
630922000002 การพัฒนาระบบปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะแบบทันต่อเหตุการณ์เพื่อการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม ศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
630922000001 โครงการ ศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
630921000003 Performances of SDCM and DCM walls under deep excavation in soft clay: Field tests and 3D simulations SOILS AND FOUNDATIONS Panich Voottipruex
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
630921000002 Determination of optimum strength of red soil and mixed soil using soil-cement (S/C) mix ratio Lowland Technology International Panich Voottipruex
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
630921000001 Seismic strengthening of low-strength RC concrete columns using low-cost glass fiber reinforced polymers (GFRPs) Case Studies in Construction Materials Sakda Katawaethwarag
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
630615000003 Vibration of size dependent functionally graded sandwich microbeams with different boundary conditions based on the modified couple stress theory Journal of Sandwich Structures and Materials Sacharuck Pornpeerakeat
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
630615000002 การศึกษากระบวนการจีโอโพลิเมอร์ไรเซชั่นของดินคาโอลิไนท์ด้วยสารส้ม หินเพอร์ไลต์และโซดาไฟ งานประชุมครุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์
ผศ.ดร.ศิริศักดิ์ คงสมศักดิ์สกุล
นายอิทธิพล มีผล
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
630615000001 MARGINAL LATERITIC SOIL TREATED USING CERAMIC WASTE FOR RURAL ROAD APPLICATION INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATE Panich Voottipruex
Mr.ITTIPON MEEPON
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
630612000001 Stability characteristics of shallow landslide triggered by rainfall JOURNAL MOUNTAIN SCIENCE Panich Voottipruex
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
630529000003 การศึกษาเหตุผลในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ: การวิจัยผสมผสานวิธีการ งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2563 รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
น.ส.นภากร เกษมจิต
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
630529000002 การศึกษาลักษณะและเจตคติในการทำงานเป็นทีมของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2563 รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
น.ส.นภาอร เกษมจิต
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
630529000001 การศึกษาเหตุผลในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ: การวิจัยผสมผสานวิธีการ งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2563 รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
630428000013 การพัฒนารูปแบบบริหารจัดการในธุรกิจอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
นายวิรัช จิตสมานกุล
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
630428000012 รูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
630428000011 Challenges and Future Trends for Thai Education: Conceptual Frameworks into Action International Journal of Engineering Pedagogy Nattakant Utakrit
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
630428000010 Cybercrime Dilemma in Distance Education Scandals Journal of Information System Security Nattakant Utakrit
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
630428000009 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหางาน วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
รศ.ดร.สบสันติ์ อุตกฤษฏ์
นายอลงกรณ์ เลิศปัญญา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
630428000008 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพื่อเสริมสร้างผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ วารสารพัฒนาเทคนคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
ดร.อโนมา ศิริพานิช
นางสุภาภรณ์ เหรียญประดับ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
630428000007 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูสอนวิชาชีพด้วยวิธีผสมผสานเพื่อสร้างชุดการเรียนซ่อมเสริมด้วยตนเอง วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
รศ.ดร.สบสันติ์ อุตกฤษฏ์
นางสาวสิริลักษณ์ ศรีธิธง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
630428000006 การพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงระบบทวิภาคีโดยใช้วงจรคุณภาพสำหรับผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
นายโรจนะ ภิรมย์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
630428000005 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเน้นความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีวิชาความคิดสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบ วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับ International (Humanities, Social Sciences and Arts) รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
ดร.อโนมา ศิริพานิช
นายบวร เครือรัตน์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
630428000004 การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหานักศึกษาจบการศึกษาช้ากว่าแผนการเรียน กรณีศึกษา : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น ดร.วิบูลย์ เลิศวิมลนันท์
ดร.อโนมา ศิริพานิช
นางสาวสิริพร สุดแก้ว
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
630428000003 การศึกษาช่องว่างสมรรถนะของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรก่อสร้างอาคารระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และความต้องการของสถานประกอบการก่อสร้างในประเทศลาว วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ ดร.กฤช สินธนะกุล
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
นายคำมอน เที่ยงจันทะลา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
630428000002 การประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนสำหรับครูอาชีวศึกษาสาขาช่างอุตสาหกรรมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ รศ.ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
นายสายพิน หลวงพน
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
630428000001 การประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนสำหรับครูอาชีวศึกษาสาขาช่างอุตสาหกรรมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ รศ.ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
นายสายพิน หลวงพน
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000081 ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบสปาร์ค (SPARK Model) ในวิชาหลักการบริหารอาชีวศึกษา การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3 ดร.พรวิไล สุขมาก
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000080 การสอนด้านวิศวกรรมโดยใช้การจำลองสถานการณ์แบบ RISDA สำหรับการศึกษาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 (10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand, ณ โรงแรมจันทร์ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
นายเอกพันธุ์ พาเจริญ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000079 การพัฒนาเครื่องมือวัดเสมือนจริงแบบต้นทุนต่ำสำหรับการวัดแบบรูปการแผ่พลังงานของสายอากาศ การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 (10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand, ณ โรงแรมจันทร์ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000078 การพัฒนาสื่อโปรแกรมจําลองคอมพิวเตอร์ตามกระบวนการแบบสะเต็มศึกษาด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 (10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand, ณ โรงแรมจันทร์ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก ดร.นุชนาฎ ชุ่มชื่น
รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
น.ส.วารินี วีระสินธุ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000077 Asset Management System for Good Governance using the Internet of Things การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2018 2nd International Conference on E-Business and Internet (ICEBI 2018) ณ National Taipei University of Business เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน Panita Wannapiroon
Prachayanun Nilsonk
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000076 Imagineering on Augmented Reality and Digital Twin for Digital Competence การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2018 2nd International Conference on E-Business and Internet (ICEBI 2018) ณ National Taipei University of Business เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน Panita Wannapiroon
Prachayanun Nilsonk
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000075 ADHESION RESISTANCE BETWEEN SOIL CEMENT COLUMN AND REINFORCED MATERIALS การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Symposium on Lowland Technology (ISLT 2018), Hanoi, Vietnam Panich Voottipruex
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000074 State Observer-Based Parameter Estimation for PMSM Drive by using Non-linear State Observer การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41 The 41th Electrical Engineering Conference (EECON-41) ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000073 การศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการเรียนที่บันทึกด้วยระบบติดตามพฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.กฤช สินธนะกุล
ดร.สมคิด แซ่หลี
นางกัญญารัตน์ อู่ตะเภา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000072 การพัฒนาและประเมินคุณภาพระบบครูที่ปรึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
ดร.อโนมา ศิริพานิช
นายชาตรี จำปาศรี
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000071 การพัฒนาเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อเสริมทักษะการสร้างสื่อการสอน Augmented Reality วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.สวนันท์ แดงประเสริฐ
นายลิขิต เกิดมงคล
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000070 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมครูสำหรับทำวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียนตามแนวทางสุ จิ ปุ ลิ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
นางปทุมมาศ รักษ์วงศ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000069 การใช้โครงข่ายประสาทเทียมคาดการณ์อัตราการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในกลุ่มผู้ป่วยเด็กโรคระบบทางเดินหายใจ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.จรัญ แสนราช
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000068 การพัฒนารูปแบบ ระบบ และหลักสูตรฝึกอบรมครูในการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการสอนวิชาโครงการ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
รศ.ดร.สบสันติ์ อุตกฤษฏ์
ว่าที่ร้อยเอกรุ่งสว่าง บุญหนา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000067 แบบจำลองการสอนทางไกลทางดุริยางคศิลป์สำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000066 การพัฒนาหลักสูตรเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยใช้วิธีผสมผสาน วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
นายพีลิน สกุณา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000065 การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ร่วมกับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและการประเมินตามสภาพจริง วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.กฤช สินธนะกุล
ผศ.ดร.จรัญ แสนราช
นางสาวสุภาณี ธรรมะ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000064 หลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสานสำหรับครูผู้สอนที่ไม่ได้จบทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างบทเรียน e-Learning วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
นางสมพิศ โยมา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000063 การศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงานระดับอาชีวศึกษาตามความต้องการของสถานประกอบการ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รวีวรรณ ชินะตระกูล
ดร.อโนมา ศิริพานิช
นายจักราวุศ ดีแสง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000062 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบการบริหารงานวิชาการสำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ด้วยการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยใช้วิธีการแบบมีส่วนร่วม วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
นายจิระ เฉลิมศักดิ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000061 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชาเพื่อฝึกอบรมครูช่างในการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวทางคอนสตรัคติวิซึม วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
นายชัยวัฒน์ เห็นถูก
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000060 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการสอนวิชาโครงการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โดยวิธีผสมผสาน วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
ดร.อโนมา ศิริพานิช
นายชลัท อุยถาวรยิ่ง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000059 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000058 การใช้ระบบการเรียนโดยใช้กิจกรรมออนไลน์เป็นฐาน ตามรูปแบบ R2D2 บูรณาการกับการสร้างแผนที่ความรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามสมรรถนะครู วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.จรัญ แสนราช
ดร.สุธิดา ชัยชมชื่น
กรรณิกา ทองพันธ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000057 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการบริหารคุณภาพหลักสูตรโดยวัฏจักรบริหาร PAOR วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
ดร.อโนมา ศิริพานิช
นายประดิษฐ ฮกทา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000056 การวิเคราะห์การทำนายการลาออกกลางคันของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โดยใช้เทคนิควิธีการทำเหมืองข้อมูล วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.จรัญ แสนราช
นางสาวชณิดาภา บุญประสม
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000055 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสอนตามสถานการณ์ เรื่องโลจิสติกส์ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
นางสาวทมนี สุขใส
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000054 การสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับระบบพี่เลี้ยงอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.กฤช สินธนะกุล
ผศ.ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
นางสาวสุชิรา มีอาษา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000052 Factors affecting secondary school students' decisions towards studying in vocational school in Lao PDR 5th International Conference on Business and Industrial Research, ICBIR 2018; Thai-Nichi Institute of TechnologyBangkok; Thailand; Nattakant Utakrit
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000051 An integration of programme evaluation and action research on a preliminary professional development training in vocational school ABAC Journal Nattakant Utakrit
Anoma Siripanich
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000050 Students’ usage of mobile learning on information technology and communication subject for Grade 9 students 2018 International Conference on Distance Education and Learning, ICDEL 2018; Beijing; China; Prachayanun Nilsonk
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000049 Personality learning analytics system in intelligent virtual learning environment 6th International Conference on Information Technology: IoT and Smart City, ICIT 2018; Hong Kong; Hong Kong; Prachayanun Nilsonk
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000048 The Development of STEM Literacy Using the Learning Process of Scientific Imagineering through AR INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES IN LEARNING Prachayanun Nilsonk
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000047 How a digital knowledge engineering learning process can enhance technical skills in software engineering World Transactions on Engineering and Technology Education Panita Wannapiroon
Prachayanun Nilsonk
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000046 Development of steam digital storytelling model to create digital economy innovation for art education International Journal of Design Education Panita Wannapiroon
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000045 Flipped classroom instructional model with mobile learning based on constructivist learning theory to enhance critical thinking (FCMOC model) Journal of Theoretical and Applied Information Technology Pallop Piriyasurawong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000044 Enhancing Thai Generation Z's creative thinking with Scratch through the spiral model INTERNATIONAL JOURNAL OF LEARNING TECHNOLOGY Pallop Piriyasurawong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000043 The Development of Problem-Based Learning and Concept Mapping Using a Block-Based Programming Model to Enhance the Programming Competency of Undergraduate Students in Computer Science TEM JOURNAL-TECHNOLOGY EDUCATION MANAGEMENT INFORMATICS Pallop Piriyasurawong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000042 Comparative performances of two- and three-dimensional analyses of soil-cement mixing columns under an embankment load Marine Georesources and Geotechnology Panich Voottipruex
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000041 Comparison between cement and fly ash geopolymer for stabilized marginal lateritic soil as road material International Journal of Pavement Engineering Panich Voottipruex
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000040 Gravity Load Collapse Behavior of Nonengineered Reinforced Concrete Columns ADVANCES IN CIVIL ENGINEERING Krissachai Sriboonma
Chichaya Boonmee
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000039 Chebyshev collocation approach for vibration analysis of functionally graded porous beams based on third-order shear deformation theory ACTA MECHANICA SINICA Sacharuck Pornpeerakeat
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000038 Bond Behaviour of Steel Bars Embedded in Low Strength Concrete 2018 5th International Conference on Advanced Engineering and Technology, ICAET 2018; Incheon; South Korea; Chichaya Boonmee
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000037 Communication Protocol Model for Language Game with Multi-Agents and Multi-Languages Using Dynamic Radius of SOM International Journal of the Computer, the Internet and Management ผศ.ดร.วาทินี นุ้ยเพียร
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000036 Fuzzy Logic Based Physical Property Prediction for Pozzolanic Concrete 7th International Congress on Advanced Applied Informatics, IIAI-AAI 2018; Yonago Convention CenterYonago; Japan; Suppachai Howimanporn
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000035 Development of Robot Gripper and Force Control 13th World Congress on Intelligent Control and Automation, WCICA 2018; Changsa; China; Anan Suebsomran
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000034 Real Time Condition Based Monitoring and Reliability Analysis 3rd International Conference on System Reliability and Safety, ICSRS 2018; Barcelona; Spain; Sompoap Talabgaew
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000033 Implementation of PSO Based Gain-Scheduled PID and LQR for DC Motor Control Using PLC and SCADA 2018 International Conference on Control and Robots, ICCR 2018; Hong Kong; Hong Kong; Sasithon Chookaew
Suppachai Howimanporn
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000032 A Mobile Web Application for Learning Outcome Evaluation: Analysis and Design of Teacher and Student Interfaces 6th Global Wireless Summit, GWS 2018; Mae Fah Luang UniversityChiang Rai; Thailand; Sasithon Chookaew
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000031 Design of PLC for Water Leel Control Employing Swarm Optimization-Based PID Gain Scheduling 2018 International Conference on Control and Robots, ICCR 2018; Hong Kong; Hong Kong; Sasithon Chookaew
Suppachai Howimanporn
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000030 Implementation of Swarm Based Gain Scheduling for 2D Inverted Pendulum Using PLC 7th International Congress on Advanced Applied Informatics, IIAI-AAI 2018; Yonago Convention CenterYonago; Japan; Sasithon Chookaew
Suppachai Howimanporn
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000029 Temperature effects on BTI and soft errors in modern logic circuits Microelectronics Reliability Sasithon Chookaew
Suppachai Howimanporn
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000028 Enhancing High-School Students' Computational Thinking with Educational Robotics Learning Proceedings - 2018 7th International Congress on Advanced Applied Informatics, IIAI-AAI 2018 Yonago Convention CenterYonago; Japan; Sasithon Chookaew
Suppachai Howimanporn
Santi Hutamarn
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000027 Preparing engineering students to be in-company trainers through an experiential learning approach Global Journal of Engineering Education Pornjit Pratumsuwan
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000026 Effect of faults on electrical equipment in power substation: A case study of metropolitan electricity authority's power system 15th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2018; Wiang Inn HotelChiang Rai; Thailand; Pichet Sriyanyong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000025 Development and performance of a heat driven R141b ejector air conditioner: Application in hot climate country Energy Tongchana Thongtip
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000024 Single VDCC Based Voltage-mode First-order Allpass Filter with Electronic Controllability 18th International Symposium on Communication and Information Technology, ISCIT 2018; The Sukosol HotelBangkok; Thailand; Montree Siriprachyanun
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000023 A Current-mode PID Controller Using Voltage Differencing Gain Amplifiers 18th International Symposium on Communication and Information Technology, ISCIT 2018; The Sukosol HotelBangkok; Thailand; Montree Siriprachyanun
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000022 Multi-language communication protocol model based on conceptual spaces and language games Journal of Thai Interdisciplinary Research (JTIR) วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย ผศ.ดร.วาทินี นุ้ยเพียร
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000021 IDA-passivity-based control for on-board DC power converter system with constant power load 2018 IEEE Industry Applications Society Annual Meeting, IAS 2018; Portland; United States; Matheepot Phattanasak
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000020 Control of an electric starter to a DC-embedded microgrid: Dynamical stability issue 2018 IEEE International Conference on Electrical Systems for Aircraft, Railway, Ship Propulsion and Road Vehicles and International Transportation Electrification Conference, ESARS-ITEC 2018; Nottingham; United Kingdom; Matheepot Phattanasak
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000019 Power converters for hybrid renewable energy systems with hydrogen buffer storage: A short review 6th IEEE International Conference on Smart Grid, icSmartGrids 2018; Nagasaki; Japan; Wattana Kaewmanee
Matheepot Phattanasak
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000018 Active stabilisation design of DC-DC converters with constant power load using a sampled discrete-time model: stability analysis and experimental verification IET POWER ELECTRONICS Matheepot Phattanasak
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000017 A Fixed-Frequency Optimization of PWM Current Controller-Modeling and Design of Control Parameters IEEE TRANSACTIONS ON TRANSPORTATION ELECTRIFICATION Matheepot Phattanasak
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000016 Investigation of Various U-shaped Slots in Reconfigurable Antenna using RF MEMS Switches 2018 International Symposium on Antennas and Propagation, ISAP 2018; Paradise Hotel BusanBusan; South Korea; Titipong Lertwiriyapapra
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000015 Learning and teaching in telecommunication engineering course using MIAP learning model; a case study of basic antenna design Asia-Pacific Journal of Science and Technology Somsak Akatimagool
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000014 The development of training package using the P-PIADA training model: A case study on the usage of GUI – MATLAB program Asia-Pacific Journal of Science and Technology Somsak Akatimagool
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000013 A Dual-Band Microstrip fed Monopole Quasi - Yagi Antenna 6th International Electrical Engineering Congress, iEECON 2018; The Maritime Park and Spa ResortKrabi; Thailand; Somsak Akatimagool
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000012 The factors effect on electrical energy conservation for designed building and factory GMSARN International Journal Chaiyapon Thongchaisuratkrul
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000011 The Solar Power Plant Prediction A case Study in Phitsanulok, Thailand 2018 2nd International Conference on Power and Energy Engineering, ICPEE 2018; Xiamen University of TechnologyXiamen; China; Chaiyapon Thongchaisuratkrul
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000010 The Experimental Set of Light Distribution Analysis by LabView Application 5th International Conference on Advanced Informatics: Concepts Theory and Applications, ICAICTA 2018; Beyond Resort KrabiKrabi; Thailand; Chaiyapon Thongchaisuratkrul
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000009 Plant Growth Using Automatic Control System under LED, Grow, and Natural Light 5th International Conference on Advanced Informatics: Concepts Theory and Applications, ICAICTA 2018; Beyond Resort KrabiKrabi; Thailand; Chaiyapon Thongchaisuratkrul
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000006 A triple band antenna using dipole and interdigital structures JP Journal of Heat and Mass Transfer Pongsathorn Chomtong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000005 Design of Dual-band Metamaterial Using Jerusalem Cross Structure with Interdigital Technique for LTE and WLAN Systems 2018 International Symposium on Antennas and Propagation, ISAP 2018; Paradise Hotel BusanBusan; South Korea; Pongsathorn Chomtong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000004 A Dual-band Metasurface using Ring Resonator with Interdigital Capacitors 2018 International Symposium on Antennas and Propagation, ISAP 2018; Paradise Hotel BusanBusan; South Korea; Pongsathorn Chomtong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000003 A quad-band bandpass filter using stepped impedance resonators with interdigital capacitors IEEJ TRANSACTIONS ON ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING Pongsathorn Chomtong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000002 Air Flow Real-time Optimization Strategy for Fuel Cell Hybrid Power Sources with Fuel Flow Based on Load-following FUEL CELLS Phatiphat Thounthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620701000001 An Implementation of Compact Quarter-Wave-Like-Transformers Using Multi-Section Transmission Lines RADIOENGINEERING Danai Torrungrueng
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620628000009 Compact wideband multi-section quarter-wave-like transformers Journal of Electromagnetic Waves and Applications Danai Torrungrueng
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620628000008 Recent Advances in RFID Sensors for Construction Material Monitoring Applications (Invited Paper) 2018 International Symposium on Antennas and Propagation, ISAP 2018; Paradise Hotel BusanBusan; South Korea; Danai Torrungrueng
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620628000007 Miniaturized Hybrid Couplers Using Quarter- Wave-Like Transformers 2018 International Symposium on Antennas and Propagation, ISAP 2018; Paradise Hotel BusanBusan; South Korea; Danai Torrungrueng
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620628000006 4 DOF Exoskeleton Robotic Arm System for Rehabilitation and Training 9th International Conference on Digital Human Modeling, DHM 2018 Held as Part of HCI International 2018; Las Vegas; United States; Saroot Panjan
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620628000005 The numerical reckoning of modified proximal point methods for minimization problems in non-positive curvature metric spaces International Journal of Computer Mathematics Phatiphat Thounthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620628000003 Alternating Minimization Algorithms for Convex Minimization Problem with Application to Image Deblurring and Denoising Alternating Minimization Algorithms for Convex Minimization Problem with Application to Image Deblurring and Denoising Phatiphat Thounthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620628000002 Robust Flatness-based Control with State Observer-Based Parameter Estimation for PMSM Drive 2018 IEEE International Conference on Electrical Systems for Aircraft, Railway, Ship Propulsion and Road Vehicles and International Transportation Electrification Conference, ESARS-ITEC 2018; Nottingham; United Kingdom; Phatiphat Thounthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620628000001 On Nonlinear Implicit Fractional Differential Equations with Integral Boundary Condition Involving p-Laplacian Operator without Compactness THAI JOURNAL OF MATHEMATICS Phatiphat Thounthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620621000002 การดำเนินงานตามรูปแบบศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้นเพื่อชุมชน วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ
นายสุจินต์ วังใหม่
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620621000001 การติดตามการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ
นายสุนทร ก้องสินธุ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620508000001 ชุดทดลองการเปรียบเทียบค่าวัดอุณหภูมิ จากเทอร์โมคัปเปิล โดยใช้ RTD เป็นอุปกรณ์อ้างอิง วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ดร.กิตติวุฒิ ศุทธิวิโรจน์
ดร.ต้องชนะ ทองทิพย์
ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ
นายพงศธร มาหา
นายพร้อมพงศ์ สุตระ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620502000004 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมโปรแกรมระบบ BIM ด้วยวิธีผสมผสาน การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ประมงอุดมรัตน์
ผศ.ดร.ศักดา กตเวทวารักษ์
นางสาวจิรวดี จิรเจริญ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620502000003 การศึกษาราคาต่อหน่วยพื้นที่งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 รศ.การุณ ใจปัญญา
ผศ.ดร.ศักดา กตเวทวารักษ์
นายอภิศักดิ์ ทับทิมทอง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620419000021 หลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสานสำหรับครูผู้สอนที่ไม่ได้จบทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างบทเรียน e-Learning วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
นางสมพิศ โยมา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620419000020 การศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงานระดับอาชีวศึกษา ตามความต้องการของสถานประกอบการ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รวีวรรณ ชินะตระกูล
ดร.อโนมา ศิริพานิช
นายจักราวุศ ดีแสง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620419000019 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบการบริหารงานวิชาการสำหรับ วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ด้วยการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยใช้วิธีการแบบมีส่วนร่วม วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
นายจิระ เฉลิมศักดิ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620419000018 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชาเพื่อฝึกอบรมครูช่างในการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวทางคอนสตรัคติวิซึม วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
นายชัยวัฒน์ เห็นถูก
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620419000017 การศึกษาความต้องการจาเป็น ในการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนรายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
ดร.อโนมา ศิริพานิช
นายศิริพงศ์ ลัมพาภิวัฒน์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620419000016 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อการวางแผน สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
นายปรัชญา ประดับวิทย์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620419000015 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการสอนวิชาโครงการ แบบมีส่วนร่วมของชุมชน โดยวิธีผสมผสาน วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
ดร.อโนมา ศิริพานิช
นายชลัท อุยถาวรยิ่ง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620419000014 สมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักฝึกอบรมในอุตสาหกรรมยานยนต์โดยใช้เทคนิคเดลฟาย วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รวีวรรณ ชินะตระกูล
นายวงกต ศรีเพ็ญ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620419000013 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ นางสาวกาญจนา เงื่อนกลาง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620419000012 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการบริหารคุณภาพหลักสูตร โดยวัฏจักรบริหาร PAOR วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
ดร.อโนมา ศิริพานิช
นายประดิษฐ ฮกทา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620419000011 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบประเมินคุณภาพและพัฒนาการสอนด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
นายทวีวัฒน์ รื่นรวย
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620419000010 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพ โดยการบริหารงานคุณภาพแบบองค์รวม วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
นายยงยุทธ พรมบุตร
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620419000009 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรรูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยี ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์แบบปรับปรุง วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
นายวิชัย ชื่นชาติ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620419000008 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบเตรียมความพร้อมนักเรียนอาชีวศึกษา แบบมีส่วนร่วม โดยใช้วัฎจักรเดมมิ่ง วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
นายฉัตรชัย พันธ์นุรัตน์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620419000007 The Evaluation of Teaching Quality in Classroom based on Meta-Evaluation at TVET Schools in Lao PDR วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับ International (Humanities, Social Sciences and Arts) รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
ดร.อโนมา ศิริพานิช
นางสาวอานุสิน บุญชูฮัก
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620419000006 A Study of Instruction in Vocational Education Institutions by Applying Multi-level Supply Model วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับ International (Humanities, Social Sciences and Arts) รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
นายอ๊อด ทัมมะวง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620419000005 Developing and Examining Quality of Key Indicators on Student-Centered Learining in Technical Vocational Education and Training Institutions, Vientiane, Lao PDR วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับ International (Humanities, Social Sciences and Arts) รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
นางพุทธกุน เอกบันลัง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620419000004 The Evaluation of Teaching Quality in Classroom based on Meta-Evaluation at TVET Schools in Lao PDR วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับ International (Humanities, Social Sciences and Arts) รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
ดร.อโนมา ศิริพานิช
นายบุญตอง ชัยยะวง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620419000003 Factors Affecting Secondary School Students’ Decisions towards Studying in Vocational School in Lao PDR 5th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR): Smart Technology for Next Generation of Information, Engineering, Business and Social Science Nattakant Utakrit
Samer Roenganan
Mr.DOUA LEE
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620419000002 Multidimensional Perspectives on Readiness in Dual Cooperative Training at Lao-German Technical College for Heavy Equipment Program 2018 5th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR) Nattakant Utakrit
Sobsan Utakrit
Mr.VACKI WANGYENG
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620419000001 The Development of Competency-Based Training Course on Expert Coaching for Senior Vocational Teachers in Laos 5th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR): Smart Technology for Next Generation of Information, Engineering, Business and Social Science Thanrat Sintanakul
Pisit Methapatara
MissSOMPHAVANH KHAMSANG
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
620418000001 Training Needs Assessment on Tour Guide Competency for Vocational Teachers in Hotel and Tourism Management Section in Lao People’s Democratic Republic International Conference on Developing Real-Life Learning Experiences 16th USING INNOVATION AND ENHANCED TECHNOLOGIES Panich Voottipruex
Pisit Methapatara
MissNONGKHANE PHATTHANA
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
611024000005 Fixed point results in fuzzy metric spaces via alpha and beta(K)-admissible mappings with application to integral types JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS Phatiphat Thounthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
611024000004 Nonlinear Differential Flatness-Based Speed/Torque Control With State-Observers of Permanent Magnet Synchronous Motor Drives IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS Phatiphat Thounthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
611024000003 Implementation of Zero-Ripple Line Current Induction Cooker using Class-D Current-Source Resonant Inverter with Parallel-Load Network Parameters under Large-Signal Excitation JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY Phatiphat Thounthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
611024000002 Real-time strategies to optimize the fueling of the fuel cell hybrid power source: A review of issues, challenges and a new approach RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS Phatiphat Thounthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
611024000001 The Nehari manifold for a boundary value problem involving Riemann-Liouville fractional derivative ADVANCES IN DIFFERENCE EQUATIONS Phatiphat Thounthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
611022000003 New methods of construction of cartesian authentication codes from geometries over finite commutative rings JOURNAL OF MATHEMATICAL CRYPTOLOGY Phatiphat Thounthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
611022000002 A Single-Stage LED Driver Based on ZCDS Class-E Current-Driven Rectifier as a PFC for Street-Lighting Applications IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS Phatiphat Thounthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
611022000001 Fuel economy using the global optimization of the Fuel Cell Hybrid Power Systems ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT Phatiphat Thounthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610928000001 Using Information System in Curriculum Management According to the Standard Framework of Vocational Education Undergraduate Proceeding of the 9th Rajamangala University of Technology International Conference“RMUT Driving Innovation for Thailand 4.0 Piya Korakotjintanakarn
Mr.Soontorn Kongsintu
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610804000013 Analysis of Precast Arch-Shaped Segmental Concrete Box for Mine Tunnel Acceptance of Manuscript Paper and Invitation for Oral Presentation at ICCE2017 Krissachai Sriboonma
Sunchai Inthapichai
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610804000012 Development of E-learning Course for Theory of Structure I by MIAP Teaching Method 5th International Conference on Technical Education Sakda Katawaethwarag
Sayam Kamkhuntod
MissSWE SIN SOE
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610804000011 Development of E-learning Course for Engineering Mechanics by MIAP Teaching Method 5th international conference on technical education Sakda Katawaethwarag
Sayam Kamkhuntod
MissTIN ZAR LAT
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610804000010 Finite element analysis for evaluation of cure level in a large rubber part The 10th Thailand International Metallurgy Conference (The 10th TIMETC) Sacharuck Pornpeerakeat
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610804000009 Certificate of Appreciation International Conference on Developing Real-Life Learning Expenences Panich Voottipruex
MissNONGKHANE PHATTHANA
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610804000008 Effectiveness of deep cement mixing walls with top-down construction for deep excavations in soft clay: case study and 3D simulation Acta Geotechnica pp.1-22 Panich Voottipruex
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610804000007 Effectiveness of deep cement mixing walls with top-down construction for deep excavations in soft clay: case study and 3D simulation Acta Geotechnica pp.1-22 Pattana Mutita
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610804000006 Comparison between cement and fly ash geopolymer for stabilized marginal lateritic soil as road material International Journal of Pavement Engineering pp.1-11 Panich Voottipruex
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610804000005 PEM fuel cell emulator based on dynamic model with relative humidity calculation ECTI-CON 2017 - 2017 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology 8096291, pp.529-532 Panich Voottipruex
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610804000004 Laboratory investigations on the swelling behavior of composite expansive clays stabilized witn shallow and deep clay-cement mixing methods Applied Clay Science 148, pp.83-94 Panich Voottipruex
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610804000003 Settlement-time curve calculation of soil-cement column and slab improved soft clay deposit Lowland Technology International 19(2), pp.99-110 Panich Voottipruex
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610804000002 Mitigations of flooding and soil erosions geo-disasters in Thailand and Laos due to climate change: From Mountains to Lowlands Lowland Technology International 19(1), pp.63-76 Panich Voottipruex
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610804000001 Effectiveness of slurry wall for lead retention in contaminated soil Lowland Technology International 18(4), pp.239-248 Panich Voottipruex
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610803000003 การปรับปรุงงานก่อฉาบผนังอิฐมวลเบาโดยประยุกต์ใช้เครื่องมือของลีน : กรณีศึกษา การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610803000002 แนวทางการเลือกใช้วัสดุกรอบอาคารเพื่อการก่อสร้างอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาอาคารอำนวยการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610803000001 ความสำเร็จโครงการก่อสร้างจากการวางผังโครงการบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610726000004 การสร้างและทดสอบประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมเรื่องไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์พื้นฐาน การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610726000003 การศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาระบบสารสนเทศการลงทะเบียนวิชาเรียนผ่านเว็บด้วยเทคนิคการวิเคราะห์แบบสองขั้นตอน วารสารอาชีวะและเทคนิคศึกษา รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
ศิลสิริ งามเมือง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610726000002 การศึกษาเวลาการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 รศ.การุณ ใจปัญญา
ผศ.ดร.ศักดา กตเวทวารักษ์
นายณรงค์ อำภา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610726000001 การพัฒนาบทเรียน E-Learning เรื่องเทคนิคการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ประมงอุดมรัตน์
ผศ.ดร.สยาม แกมขุนทด
นายพิเชษฐ์ บุญมี
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610719000025 การพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพไทย สำหรับคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
น.ส.สวนันท์ แดงประเสริฐ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610719000024 Experts’ Perspective on Education Management in Electronic Media Age for Development of Digital Mass Media Officer The Fifth TCU International e-Learning Conference 2014: Overcome the Uncertainty of Technology in Education At the Hotel Windsor Suites& Convention, THAILAND Prachayanun Nilsonk
Misschantana papattha
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610719000023 The Design of an Instructional Model Using Digital Classroom Communication Networks through a AAA Model for Improving the 21st Century Learning Skills of Undergraduate Students The International Journal of Technologies in Learning Missmetta kongkakul
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610719000022 Total Quality Management Trend of Education Digital Television Station The Fifth TCU International e-Learning Conference 2014: Overcome the Uncertainty of Technology in Education At the Hotel Windsor Suites& Convention, THAILAND Prachayanun Nilsonk
Mrs.jakgreerat sangvari
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610719000021 Synthesis Components and Electronic Information Data Interchange Model for Knowledge Management in Knowledge Management in Journal of Advanced Management Science (JOAMS) Pallop Piriyasurawong
Mr.adirek yaowong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610719000020 Development of Information Technology Service Management System for Higher Education Institution Journal of Convergence Information Technology Pallop Piriyasurawong
Mr.sarun nakthanom
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610719000019 The Development of Web Creative Intelligent Tutoring System The 5th Rajamangala University of Technology International Conference Technology and Innovation towards ASEAN Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi,Huntra,PhraNakhon Si Ayutthaya, THAILAND Pallop Piriyasurawong
Misspinanta chatwattana
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610719000018 Augmented Reality for Edutainment The Fifth TCU International e-Learning Conference 2014: Overcome the Uncertainty of Technology in Education At the Hotel Windsor Suites& Convention, THAILAND Panita Wannapiroon
Missnuttakan pakprod
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610719000017 Agile Project Management: Massive Open Online Networked Learning for Thai Education 3rd International Conference on Knowledge and Education Technology (ICKET 2014) Jeju Island, Korea Mr.annop piyasinchart
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610719000016 The Development of the Database System for Facilitating the Readily Easy-to-use Digital Media Journal of Applied Computer Technology and Information Systems MissSaowalak Leelawongsaroj
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610719000015 การพัฒนาหลักสูตรฝึกบรม เรื่อง การสร้างสื่อการเรียนการสอนประเภทเกมคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการสอนในระดับอุดมศึกษา ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้ที่เหมาะสม The 7th National Conference and 2014 International Conference on Applied Computer Technology and Information Systems วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ประเทศไทย นายเขมพันธ์ ขันธ์ธนโภคา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610719000014 The Development of Curriculum Training Course about the Create Three Dimensions Online Game for Instructor in Higher Education Journal of Applied Computer Technology and Information Systems Khammapun Khantanapoka
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610719000013 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพครูด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
นายหาญศึก เล็บครุฑ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610719000012 รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ทรัพยากรเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วารสารบริหารการศึกษา มศว. ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
นายธานินทร์ คงศิลา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610719000011 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยกลุ่ม พลวัตเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวาน วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา รศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
น.ส.เรือนขวัญ อยู่สบาย
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610719000010 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมสมรรถนะวิชาชีพสำหรับช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา รศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
นายพนา ดุสิตากร
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610719000009 การพัฒนาโมดูลแบบผสมผสาน ตามมาตรฐานอาชีพช่างซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
นายภราดร เสถียรไชยกิจ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610719000008 การพัฒนาโมดูลการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะตามแนวทางมาตรฐานอาชีพนักเทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย์ ด้านงานออกแบบสิ่งพิมพ์ วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา กานดา พูนลาภทวี
ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
น.ส.โสภิตา สุวุฒิโฑ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610719000007 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษบูรณาการวิชาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้วยการเรียนร่วมมือแบบแข่งขันโดยใช้เว็บเควสท์ สำหรับนักเรียนเตรียมทหาร วารสารรังสิตสารสนเทศ รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
ร้อยเอกหญิงศศต์ภรณ์ นิติอภัยธรรม
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610719000006 การพัฒนานิทรรศการเสมือน 3 มิติ เรื่องพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทย ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
น.ส.รัตนาพร เจียงคำ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610719000005 การพัฒนาบทเรียนแบบการ์ตูนแอนนิเมชั่นบนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทย ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
น.ส.พรทิพย์ เล่หงส์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610719000004 การพัฒนาเว็บฝึกอบรมแบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่องการสร้างบทเรียนออนไลน์ วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
นายประสิทธิชัย มั่งมี
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610719000003 เว็บฝึกอบรมแบบห้องสมุดเสมือนจริงเพื่อพัฒนาการรู้สารสนเทศ โดยใช้กรณีศึกษา เรื่องการใช้สารสนเทศในห้องสมุด วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
น.ส.แสงเดือน บำรุงภูมิ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610719000002 การพัฒนาระบบบริหารวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
น.ส.มัชมน สถาพร
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610719000001 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอร์บูรณาการคณิตศาสตร์ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
น.ส.ศรีสุดา ด้วงโต้ด
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610718000024 Cooling Process on a run-out table by the Simulation Method Case Studies in Thermal Engineering Anan Suebsomran
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610718000023 A hybrid of force and position control with energy saving in the electro-hydraulic system Advanced Materials Research Pornjit Pratumsuwan
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610718000022 Understanding the sustainability of insurgency conflict in Thailand Journal of Organisational Transformation & Social Change Sompoap Talabgaew
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610718000021 Slurry Erosion Model for Wear Performance Prediction of Tool Steel Advanced Materials Research Peerawat Nunthavarawong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610718000020 The Development of Simulation Tools for Design of Wavegulde Filter using Resonant lris Circuit Applied Mechanics and Materials Somsak Akatimagool
Sarun Choocadee
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610718000019 Student Team Achievement Divisions (STAD) Technique through the Moodle to Enhance Learning Achievement International Education Studies Monchai Tiantong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610718000018 The Four Scaffolding Modules for Collaborative Problem-Based Learning through the Computer Network on Moodle LMS for the Computer Programming Course International Education Studies Monchai Tiantong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610718000017 Analysis of Electromagnetic Wave Radiation from C-Slot RFID Tag Mounted on Impedance Curved Surface Using the UTD Solution AP-S International Symposium (Digest) (IEEE Antennas and Propagation Society) Kittisak Phaebua
Titipong Lertwiriyapapra
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610718000016 Energy Saving in Electro-Hydraulic System Using a MIMO fuzzy Controller Controller Advanced Materials Research Pornjit Pratumsuwan
Watcharin Po-Ngaen
Santi Hutamarn
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610718000015 Two Layer Fuzzy Generalized Maxwell-Slip Compensator in Direct Drive Servo Hydraulic System Applied Mechanics and Materials Watcharin Po-Ngaen
Mr.PITIPONG SANGUANSAK
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610718000014 Energy saving in electro-hydraulic system using adaptive neuro-fuzzy controller Applied Mechanics and Materials Watcharin Po-Ngaen
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610718000013 Heading Control of a RC Helicopter by Fuzzy Logic Advanced Materials Research Anan Suebsomran
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610718000012 Intelligent Model-Based Control of a Standalone Photovoltaic/Fuel Cell Power Plant With Supercapacitor Energy Storage IEEE TRANSACTIONS ON SUSTAINABLE ENERGY Phatiphat Thounthong
Arkhom Luksanasakul
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610718000011 Predicting the onset of bifurcation and stability study of a hybrid current controller for a boost converter Mathematics and Computers in Simulation Matheepot Phattanasak
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610718000010 First CFOA-based explicit-current output quadrature sinusoidal oscillators using grounded capacitors International Journal of Electronics Montree Siriprachyanun
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610718000009 Adaptive Four-Channel Neuro-Fuzzy Control of a Master-Slave Robot International Journal of Advanced Robotic Systems Watcharin Po-Ngaen
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610718000008 การควบคุมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมที่มีซุปเปอร์คาปาซิเตอร์และพลังงานลมที่มีซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36 (EECON-36) ผศ.ณิชมน พูนน้อย
ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610718000007 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ สำหรับระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
ดร.สุธิดา ชัยชมชื่น
อรนุช พงษา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610718000006 การประเมินความความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วรพจน์ ศรีวงษ์คล
ประเทียบ พรมสีนอง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610718000005 วงจรบูส์แบบปรับปรุงที่มีการขนานหลายเฟสแบบเหลื่อมกระแสประยุกต์ใช้กับเซลล์เชื้อเพลิง การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36 ผศ.ณิชมน พูนน้อย
ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
รศ.ดร.เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610718000004 วงจรกรองความถี่โหมดกระแสหลายหน้าที่ที่ควบคุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ CFTA วารสารวิชาการ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์
นายศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610718000003 วงจรกรองความถี่หลายหน้าที่โหมดกระแสที่ควบคุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ CC-CCTAs วารสาร มทร.อีสาน รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์
นายศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610718000002 เทคนิคการหักล้างวงจรกรองสำหรับการหาค่าอิมพีแดนซ์ของเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.ภาณี น้อยยิ่ง
ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610718000001 การเปรียบเทียบเทคนิคการคัดเลือกคุณลักษณะแบบการกรองและการควบรวมของการทำเหมืองข้อความเพื่อการจำแนกข้อความ วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ดร.วาทินี นุ้ยเพียร
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610717000029 International distance consulting via web conferencing International Journal of Emerging Technologies in Learning Panita Wannapiroon
Prachayanun Nilsonk
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610717000028 A development of human machine interface in a miniature 3-axis milling machine prototyping miniature 3-axis milling machine prototyping Pornjit Pratumsuwan
Anan Suebsomran
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610717000027 Comparative study on wear particle colour classifications using various machine learning algorithms Applied Mechanics and Materials Peerawat Nunthavarawong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610717000026 A case study of the link between virtual and physical prototyping in servo-pneumatic system Applied Mechanics and Materials Pornjit Pratumsuwan
Peerawat Nunthavarawong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610717000025 Optimal control of electromagnetic suspension EMS system Open Automation and Control Systems Journal Anan Suebsomran
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610717000024 Root strength measurements of Vetiver and Ruzi grasses Lowland Technology International Panich Voottipruex
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610717000023 2-phase interleaved boost converter for renewable energy source with nonlinear control Advanced Materials Research Wattana Kaewmanee
Matheepot Phattanasak
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610717000022 Study of interleaved double dual boost converter for renewable energy source system Advanced Materials Research Wattana Kaewmanee
Matheepot Phattanasak
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610717000021 Interleaved double dual boost converter for renewable energy system Advanced Materials Research Wattana Kaewmanee
Matheepot Phattanasak
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610717000020 ADAPTIVE NEURAL NETWORK CONTROL OF ELECTROMAGNETIC SUSPENSION SYSTEM INTERNATIONAL JOURNAL OF ROBOTICS & AUTOMATION Anan Suebsomran
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610717000019 Influence of Clay and Silt Proportions on Cement-Treated Fine-Grained Soil JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING Panich Voottipruex
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610717000018 Characteristics of expansive soils improved with cement and fly ash in Northern Thailand GEOMECHANICS AND ENGINEERING Panich Voottipruex
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610717000017 Back-analyses of flow parameters of PVD improved soft Bangkok clay with and without vacuum preloading from settlement data and numerical simulations GEOTEXTILES AND GEOMEMBRANES Panich Voottipruex
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610717000016 A Triple-band Bandpass Filter using Tri-section Step-impedance and Capacitively Loaded Step-impedance Resonators for GSM, WiMAX, and WLAN Systems FREQUENZ Pongsathorn Chomtong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610717000015 Performance investigation of linear and nonlinear controls for a fuel cell/supercapacitor hybrid power plant INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS Phatiphat Thounthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610717000014 Modeling of Multiple Reservoir Operation System for Water Supply using Genetic Algorithm The 2nd International Conference on Technical Education at Benjarat Hall, NavamindraRajini Building King Mongkut’s University of Technology North Bangkok Panuwat Pinthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610717000013 Application of the Generalized Complex Step Method for Determination of Von-Mises Two-Dimensional Contact Stress State The 2nd International Conference on Technical Education at Benjarat Hall, NavamindraRajini Building King Mongkut’s University of Technology North Bangkok Sacharuck Pornpeerakeat
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610717000012 A Simulation of Inductive Iris Characteristics in Microwave Engineering Course The 2nd International Conference on Technical Education at Benjarat Hall, NavamindraRajini Building King Mongkut’s University of Technology North Bangkok Somsak Akatimagool
Mr.Pinit Nuangpirom
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610717000011 A Comparison of Classification Algorithms on the O-NET Scores The 2nd International Conference on Technical Education at Benjarat Hall, NavamindraRajini Building King Mongkut’s University of Technology North Bangkok Charun Sanrach
MissThanrat Sintanakul
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610717000010 A Synthesis of Waveguide Capacitive Iris using WIM Algorithm The 2nd International Conference on Technical Education at Benjarat Hall, NavamindraRajini Building King Mongkut’s University of Technology North Bangkok Somsak Akatimagool
Mr.Pinit Nuangpirom
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610717000009 Development of Challenge-Based Learning Instructional Model via Cloud Computing Environment to Enhance Leadership Philosophy for Higher Education Students The 2nd International Conference on Technical Education at Benjarat Hall, NavamindraRajini Building King Mongkut’s University of Technology North Bangkok Panita Wannapiroon
Mr.JAKKRIT PREMSMITH
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610717000008 Dynamic compensation and control of a bicycle robot 2014 International Electrical Engineering Congress, iEECON 2014 Chonburi; Thailand Anan Suebsomran
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610717000007 Study on surface wave contribution on material coated PEC with discontinuity 2014 International Electrical Engineering Congress, iEECON 2014 Chonburi; Thailand Titipong Lertwiriyapapra
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610717000006 Current-fed full-bridge DC-DC converter with nonlinear control scheme 14th International Conference on Environment and Electrical Engineering, EEEIC 2014 Krakow; Poland Phatiphat Thounthong
Wattana Kaewmanee
Matheepot Phattanasak
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610717000005 Nonlinear control algorithm of supercapacitor/Li-Ion battery energy storage devices for fuel cell vehicle applications 10th France-Japan Congress, 8th Europe-Asia Congress on Mecatronics, MECATRONICS 2014 Tokyo Metropolitan UniversityTokyo; Japan Phatiphat Thounthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610717000004 Differential flatness control approach for fuel cell/solar cell power plant with Li-ion battery storage device for grid-independent applications 2014 International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion, SPEEDAM 2014 Ischia; Italy Phatiphat Thounthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610717000003 DC bus stabilization of Li-Ion battery based energy storage for hydrogen/solar power plant for autonomous network applications 2014 IEEE Industry Application Society Annual Meeting, IAS 2014 Vancouver; Canada Phatiphat Thounthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610717000002 A nonlinear control algorithm of Li-ion battery substation for DC distributed system 2014 International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives Automation and Motion, SPEEDAM 2014 Ischia; Italy Nichamon Poonnoy
Phatiphat Thounthong
Matheepot Phattanasak
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610717000001 Current-fed DC-DC converter with Flatness based control for renewable energy 11th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2014 Nakhon Ratchasima; Thailand Phatiphat Thounthong
Wattana Kaewmanee
Matheepot Phattanasak
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610713000010 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างทักษะและประสิทธิผลทางการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610713000009 กระบวนการตัดสินใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
นายจิระ จิตสุภา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610713000008 การศึกษาความพร้อมโดยการเรียนด้วยอีเลิร์นนิ่งของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
นายจิระ จิตสุภา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610713000007 รูปแบบการเรียนการสอนด้วยเว็บเควสท์โดยใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
นายสุรกิจ ปรางสร
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610713000006 การเปรียบเทียบการเรียนรู้อย่างเป็นระบบกับการเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรมของนักศึกษาปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ที่มีประสบการณ์ต่างกัน วารสารวิจัย มสด.สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
นายจิระ จิตสุภา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610713000005 ทัศนะการตลาด : รูปแบบการจัดการศึกษาไทยบนแนวคิดนักเรียน คือ ลูกค้า จุฬาลงกรณ์ธุกิจปริทัศน์ รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610713000004 การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบปรับเมาะที่มีปฏิสัมพันธ์ผ่านคอมพิวเตอร์แบบพกพาหน้าจอสัมผัส วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา รศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
น.ส.ธิดารัตน์ จอดนอก
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610713000003 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ที่ใช้บนคอมพิวเตอร์พกพาหน้าจอสัมผัสในวิชางานหลอมหล่อเครื่องประดับ เรื่องการหล่อโลหะ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
นายจักรพล เร่บ้านเกาะ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610713000002 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกพฤติกรรมของเด็กนักเรียนระดับมัธยมหลังจากที่เคยถูกกระทำด้วยพฤติกรรมเดียวกันด้วยเทคนิคกฎความสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ NCCIT 2014 ผศ.ดร.จรัญ แสนราช
ผศ.เทวา คำปาเชื้อ
นายทวีศักดิ์ น้อยภาษี
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610713000001 การพัฒนาเกมการสอนแบบมัลติมีเดียบนอุปกรณ์ระบบหน้าจอสัมผัส รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
นางสาวสุชาดา ทองมาก
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000057 NBTI in FinFET Circuits under the Temperature Effect Inversion 19th IEEE International Conference on Computational Science and Engineering, 14th IEEE International Conference on Embedded and Ubiquitous Computing and 15th International Symposium on Distributed Computing and Applications to Business, Engineering Sasithon Chookaew
Suppachai Howimanporn
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000056 Combined impact of bti and temperature effect inversion on circuit performance 25th IEEE Asian Test Symposium, ATS 2016; Hiroshima; Japan Sasithon Chookaew
Suppachai Howimanporn
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000055 Development of indicators and rubric score criteria for job competency assessment Social Sciences Chaiwichit Chianchana
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000054 ASSESSMENT OF PERFORMANCE COMPETENCY IN THE ORGANIZATION: DIMENSIONALITY ORIENTED ASSESSMENT POLISH JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES Chaiwichit Chianchana
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000053 Flipped Classroom Model with Business Advance Organizer via Social Cloud to Enhance System Thinking, Life and Career Skills The 4th International Conference on Technical Educationat Benjarat Hall, NavamindraRajini Building and Faculty of Technical Education Building King Mongkut’s University of Technology North Bangkok Panita Wannapiroon
Pallop Piriyasurawong
Mr.Tanawat Jariyapoom
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000052 System Design of Challenge-Based Learning Management System The 4th International Conference on Technical Educationat Benjarat Hall, NavamindraRajini Building and Faculty of Technical Education Building King Mongkut’s University of Technology North Bangkok Panita Wannapiroon
Prachayanun Nilsonk
Mr.JAKKRIT PREMSMITH
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000051 Development Course Management System According to Thai Qualification Framework for Higher Education The 4th International Conference on Technical Educationat Benjarat Hall, NavamindraRajini Building and Faculty of Technical Education Building King Mongkut’s University of Technology North Bangkok Panita Wannapiroon
Missmaneerat Parana
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000050 Knowledge engineering management system on cloud technology for externship students IEEE International Conference on Teaching, Assessment and Learning for Engineering, TALE 2016; Dusit Thani Bangkok HotelBangkok; Thailand Panita Wannapiroon
Prachayanun Nilsonk
Mr.anuchit Anupan
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000049 Designing a multilanguage blended learning system for Thai agricultural science students IEEE International Conference on Teaching, Assessment and Learning for Engineering, TALE 2016; Dusit Thani Bangkok HotelBangkok; Thailand Prachayanun Nilsonk
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000048 Three dimensional finite element program for determination of cure level in thick rubber part 1st International Conference on Engineering Innovation, ICEI 2016; Bangkok; Thailand Sacharuck Pornpeerakeat
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000047 Collapse behavior of low strength concrete under cyclic loading 5th International Conference on Nanostructures, Nanomaterials and Nanoengineering, ICNNN 2016 and International Conference on Materials Technology and Applications, ICMTA 2016; Singapore; Singapore Krissachai Sriboonma
Chichaya Boonmee
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000046 PVD soft ground improvement of soft Bangkok clay with surcharge, vacuum and thermal preloading: A comparative study 6th Asian Regional Conference on Geosynthetics: Geosynthetics for Infrastructure Development, GA 2016; New Delhi; India Panich Voottipruex
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000045 Agile in public sector: Case study of dairy farm management projects 13th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, JCSSE 2016; Khon Kaen; Thailand Tawa Khampachua
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000044 Simplified Single-Loop Full-Flatness Control of a Hybrid Power Plant 2nd SICE International Symposium on Control Systems, ISCS 2016; Nagoya Campus, Nanzan UniversityNagoya; Japan Phatiphat Thounthong
Matheepot Phattanasak
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000043 Automated Thai Online Assignment Scoring 5th ICT International Student Project Conference, ICT-ISPC 2016; Faculty of ICT, Mahidol UniversityNakhon Pathom; Thailand Somkid saelee
Soradech KrootJohn
Mrs.Thannicha Thongyoo
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000042 Design and implementation of PSO based LQR control for inverted pendulum through PLC IEEE/SICE International Symposium on System Integration, SII 2016; Sapporo; Japan Sasithon Chookaew
Suppachai Howimanporn
Sunphong Thanok
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000041 Speed control technique for conveyor using PSO based PID with programmable logic controller IEEE/SICE International Symposium on System Integration, SII 2016; Sapporo; Japan Sasithon Chookaew
Suppachai Howimanporn
Sunphong Thanok
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000040 Applying the smartphone on position tracking control of servo pneumatic systems 13th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2016; Chiang Mai; Thailand Komson Chanaisawan
Pornjit Pratumsuwan
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000039 Stability Analysis of Multiple LEDs Dimming Circuits: An Interaction between an LC Input Filter and Two Buck Converters International Electrical Engineering Congress, iEECON 2016; Duangtawan HotelChiang Mai; Thailand Matheepot Phattanasak
MissAPINYA SIANGSANOH
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000038 Current controller design for high switching frequency converters IEEE Transportation Electrification Conference and Expo, ITEC 2016; Edward Village MichiganDearborn; United States Matheepot Phattanasak
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000037 Stability issue of DC-DC converters with input LC filter via flatness-based control IEEE Transportation Electrification Conference and Expo, ITEC 2016; Edward Village MichiganDearborn; United States Matheepot Phattanasak
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000036 Lyapunov-based control and observer of a boost converter with LC input filter and stability analysis International Conference on Electrical Systems for Aircraft, Railway, Ship Propulsion and Road Vehicles and International Transportation Electrification Conference, ESARS-ITEC 2016; Toulouse; France Matheepot Phattanasak
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000035 Improved performance of a control using switching command based on Lyapunov functions of a boost converter with an LC input filter International Conference on Electrical Systems for Aircraft, Railway, Ship Propulsion and Road Vehicles and International Transportation Electrification Conference, ESARS-ITEC 2016; Toulouse; France Matheepot Phattanasak
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000034 Power-electronics learning through experiment and simulation: DC-DC converters IEEE International Conference on Teaching, Assessment and Learning for Engineering, TALE 2016; Dusit Thani Bangkok Hotel Bangkok; Thailand Matheepot Phattanasak
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000033 Radiation analysis of an equivalent magnetic UHF-RFID tag located on a coated metallic sphere using UTD method 21st International Symposium on Antennas and Propagation, ISAP 2016; Okinawa Convention Center (OCC)4-3-1 MashikiGinowan, Okinawa Japan Kittisak Phaebua
Titipong Lertwiriyapapra
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000032 Radiation analysis of antenna located on mobile phone cylindrical tower by using UTD method 21st International Symposium on Antennas and Propagation, ISAP 2016; Okinawa Convention Center (OCC)4-3-1 MashikiGinowan, Okinawa Japan Kittisak Phaebua
Titipong Lertwiriyapapra
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000031 A dual-band star chain fractal CPW antenna for LTE 21st International Symposium on Antennas and Propagation, ISAP 2016; Okinawa Convention Center (OCC)4-3-1 MashikiGinowan, Okinawa Japan Pongsathorn Chomtong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000030 A triple-band BPF using cross coupled of tri-section SIRs with capacitive load 21st International Symposium on Antennas and Propagation, ISAP 2016; Okinawa Convention Center (OCC)4-3-1 MashikiGinowan, Okinawa Japan Pongsathorn Chomtong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000029 A compact EBG using interdigital capacitors resonators technique for LTE system 21st International Symposium on Antennas and Propagation, ISAP 2016; Okinawa Convention Center (OCC)4-3-1 MashikiGinowan, Okinawa Japan Pongsathorn Chomtong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000028 A tri-band slot antenna using capacitive CPW and meander line stub technique 21st International Symposium on Antennas and Propagation, ISAP 2016; Okinawa Convention Center (OCC)4-3-1 MashikiGinowan, Okinawa Japan Pongsathorn Chomtong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000027 DC link stabilization of single-phase power factor correction by using differential flatness-based control approach 19th International Conference on Electrical Machines and Systems, ICEMS 2016; APA Hotel and Resort Tokyo Bay MakuhariChiba; Japan Phatiphat Thounthong
Mr.BURIN YODWONG
Mr.suwat Sikkabut
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000026 State-observers for differential flatness model based-control of high-performance DC servomotor drives 19th International Conference on Electrical Machines and Systems, ICEMS 2016; APA Hotel and Resort Tokyo Bay MakuhariChiba; Japan Phatiphat Thounthong
Mr.BURIN YODWONG
Mr.suwat Sikkabut
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000025 Dynamics improvement of 3-phase inverter with output LC-filter by using differential flatness based control for grid connected applications 19th International Conference on Electrical Machines and Systems, ICEMS 2016; APA Hotel and Resort Tokyo Bay MakuhariChiba; Japan Phatiphat Thounthong
Mr.BURIN YODWONG
Mr.suwat Sikkabut
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000024 Model based control of permanent magnet AC servo motor drives 19th International Conference on Electrical Machines and Systems, ICEMS 2016; APA Hotel and Resort Tokyo Bay MakuhariChiba; Japan Phatiphat Thounthong
Mr.BURIN YODWONG
Mr.suwat Sikkabut
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000023 Wave Iterative Computation for Fractal Microstrip Patch Antenna International Electrical Engineering Congress, iEECON 2016; Duangtawan HotelChiang Mai; Thailand Somsak Akatimagool
MissKanyawit Klinbumrung
Mr.Nipont Tangthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000022 Wideband Rectangular Slot Antenna with 3.5 GHz Notched Band International Electrical Engineering Congress, iEECON 2016; Duangtawan HotelChiang Mai; Thailand Somsak Akatimagool
Mr.Nipont Tangthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000021 A compact multi band CPW-Fed monopole antenna using L-shaped and straight slots 13th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2016; Chiang Mai; Thailand Somsak Akatimagool
Mr.Nipont Tangthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000020 Designing and implementation of obstacle-couple waveguide bandpass filter 13th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2016; Chiang Mai; Thailand Somsak Akatimagool
MissKANOKWAN RUANGSIRI
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000019 Waveguide slot antenna for Wi-Fi communication 13th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2016; Chiang Mai; Thailand Somsak Akatimagool
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000018 Design of reject frequency band and multi band CPW-fed monopole antenna with control notched band for WLAN/WiMAX applications International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems, ISPACS 2016; Phuket; Thailand Somsak Akatimagool
Mr.Nipont Tangthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000017 Design of waveguide bandpass filter using cascade inductive and capacitive irises 5th IEEE Asia-Pacific Conference on Antennas and Propagation, APCAP 2016; Kaohsiung; Taiwan Somsak Akatimagool
Mr.NATTAPONG INTARAWISET
Mr.Surasak Inchan
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000016 The development of MIASCE learning model based on the creative problem solving process for electromagnetic wave education IEEE International Conference on Teaching, Assessment and Learning for Engineering, TALE 2016; Dusit Thani Bangkok Hotel Bangkok; Thailand Somsak Akatimagool
MissWarinee Weerasin
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000015 The development of STEM based instructional tools for transmission line engineering courses IEEE International Conference on Teaching, Assessment and Learning for Engineering, TALE 2016; Dusit Thani Bangkok Hotel Bangkok; Thailand Somsak Akatimagool
MissKanyawit Klinbumrung
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000014 Model based control of modified four-phase interleaved boost converter for fuel cell power source for mobile based station IEEE International Telecommunications Energy Conference, INTELEC 2015; Osaka; Japan Nichamon Poonnoy
Phatiphat Thounthong
Mr.suwat Sikkabut
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000013 Differential flatness based speed/torque control with state-observers of permanent magnet synchronous motor drives 52nd Annual Meeting on IEEE Industry Application Society, IAS 2016; Portland; United States Nichamon Poonnoy
Phatiphat Thounthong
Mr.BURIN YODWONG
Mr.suwat Sikkabut
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000012 Design, implementation, and non-linear control of interior permanent magnet synchronous motor with flux concentration by improved PWM-rotor design 22nd International Conference on Electrical Machines, ICEM 2016; SwissTech Convention CenterLausanne; Switzerland Phatiphat Thounthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000011 Area extension of a wireless battery charging system using multiple power repeater coil antennas 2nd International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid, IGBSG 2016; Prague; Czech Republic Kittisak Phaebua
Titipong Lertwiriyapapra
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000010 Low-cost planar near-field to far-field measurement system for a small antenna 13th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2016; Chiang Mai; Thailand Kittisak Phaebua
Titipong Lertwiriyapapra
Mr.PINITNAI SITTITHAI
Mr.Mr.SANGWON KITTIWITTAYAPONG
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000009 A Temperature-insensitive Current-mode Multiplier/Divider Using only Double-output VDTA International Electrical Engineering Congress, iEECON 2016; Duangtawan HotelChiang Mai; Thailand Montree Siriprachyanun
Mr.KANGWAL PAYAKKAKUL
Mr.PAISIT KONGSATIT
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000008 Current Differencing Transresistance Amplifier (CDTRA) and its Application for Analog Signal Processing International Electrical Engineering Congress, iEECON 2016; Duangtawan HotelChiang Mai; Thailand Chairat Upathamkuekool
Nichamon Poonnoy
Montree Siriprachyanun
Mr.KANGWAL PAYAKKAKUL
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000007 Square-wave and PWM signal generators based on CC-CDTRA 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, TSP 2016 Hilton Garden Inn Vienna SouthHertha- Firnberg-Strasse 5Vienna; Austria Chairat Upathamkuekool
Nichamon Poonnoy
Montree Siriprachyanun
Mr.KANGWAL PAYAKKAKUL
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000006 System design of mobile augmented book International Journal of Interactive Mobile Technologies Panita Wannapiroon
Prachayanun Nilsonk
Mr.KOBKIAT SARAUBON
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000005 Behaviors of soil cement columns and stiffened soil cement column wall in shallow excavation Lowland Technology International Panich Voottipruex
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000004 Application of Artificial Neural Networks on growth prediction of Staphylococcus aureus in milk International Food Research Journal Bandit Suksawat
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000003 Design and simulation of a novel indoor mobile robot localization method using a light-emitting diode positioning system TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF MEASUREMENT AND CONTROL Anan Suebsomran
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000002 Three-dimensional numerical analysis of a DCM column-supported highway embankment COMPUTERS AND GEOTECHNICS Panich Voottipruex
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610710000001 The Learning Process of Scientific Imagineering through AR in Order to Enhance STEM Literacy INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES IN LEARNING Prachayanun Nilsonk
Mr.SOMSAK TECHAKOSIT
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610628000004 การพัฒนารูปแบบการเรียนบนเครือข่ายร่วมกับการสอนแบบโครงงานเพื่อส่งเสริมทักษะการงานอาชีพช่างอุตสาหกรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ผศ.ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610628000003 ผลการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์ และทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ดร.สมคิด แซ่หลี
นายศิริพล แสนบุญส่ง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610628000002 การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียนตามการเรียนรู้แบบ VARK วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ดร.กฤช สินธนะกุล
ดร.ธัญญรัตน์ น้อมพลกรัง
วีณา คงพิษ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610628000001 การพัฒนาเว็บไซต์สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทยด้วยเทคนิคเรซสปอนต์ซีฟ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610621000001 ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้นเพื่อชุมชน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 13 เปลี่ยนผ่านอย่างสร้างสรรค์สู่ศตวรรษที่ 21 ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ
นายสุจินต์ วังใหม่
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610606000007 การสังเคราะห์รูปแบบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนจริงด้วยการเรียนแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ดร.วรรณชัย วรรณสวัสดิ์
น.ส.อัญชนา กลิ่นเทียน
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610606000006 การพัฒนาระบบช่วยสอนเชิงปรับตัวด้วยตนเอง โดยอาศัยรูปแบบการเรียนรู้ด้วยการค้นพบ วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ดร.สรเดช ครุฑจ้อน
นายสมโภชน์ สายบุญเรือน
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610606000005 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามฐานสมรรถนะ ด้วยกระบวนการเรียน MIAP ระดับปริญญาบัณฑิต วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.กฤช สินธนะกุล
นายศิริพล แสนบุญส่ง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610606000004 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชาสามัญ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาพื้นฐานสมรรถนะแบบบูรณาการระหว่างวิชา วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.กฤช สินธนะกุล
ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
นายสุพจน์ ทองเหลือง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610606000003 การพัฒนารูปแบบการบริหารความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาอาชีวศึกษา วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.กฤช สินธนะกุล
รวีวรรณ ชินะตระกูล
นางปริษฐา ถนอมเวช
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610606000002 การวิเคราะห์สัญญาณเสียงโดยใช้กีตาร์ไฟฟ้าที่ตั้งเสียงแบบมาตรฐานโดยแสดงผลเป็น MIDI Note ผ่านโปรแกรม Pure Data วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.จรัญ แสนราช
ดร.สรเดช ครุฑจ้อน
นายวิริทธิพล เตชิตกุลทรัพย์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610606000001 การพัฒนารูปแบบการจัดการห้องเรียนไซเบอร์บนระบบประมวลผลกลุ่มเมฆด้วยหลักจัดการเรียนแบบร่วมมือ วารสารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.วรรณชัย วรรณสวัสดิ์
นายนรังสรรค์ วิไลสกุลยง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610604000008 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับระบบประมวลผลแบบคลาวด์ในการจัดการความรู้ของบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
นายณัฐพล ธนเชวงสกุล
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610604000007 การสังเคราะห์กรอบแนวคิดและกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะเชิงเหตุผลบนสังคมคลาวด์ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาปริญญาตรี วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
ปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610604000005 การพัฒนาเครื่องมือช่วยจำลองการทำงานของขั้นตอนวิธีแบบมีโครงสร้าง วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ผศ.ดร.จรัญ แสนราช
วิมาน ใจดี
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610604000004 การประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามแนวคิดการประเมินแบบเสริมพลังอำนาจในสถานศึกษาอาชีวศึกษา วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
นายนิติ นาชิต
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610511000003 การวิเคราะห์และออกแบบเครื่องมือในการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้ระบบสารสนเทศ การประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 6 ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ
นายสุนทร ก้องสินธุ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610511000001 การศึกษาสภาพการดําเนินการ และความต้องการในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา หัวหน้างานในการสอนงานสําหรับการทําผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 13 เปลี่ยนผ่านอย่างสร้างสรรค์สู่ศตวรรษที่ 21 ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ
มสารัศม์ ฤกษ์ศานติวงษ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610507000008 Effect of powder feed rate on the mechanical properties of WC-5 wt%Ni coatings deposited using low pressure cold spray International Journal of Refractory Metals and Hard Materials Peerawat Nunthavarawong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610507000007 On Asymptotically Lacunary Statistical Equivalent Double Sequences of Fuzzy Numbers COMMUNICATIONS IN MATHEMATICS AND APPLICATIONS Phatiphat Thounthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610507000006 "Control of High-Energy High-Power Densities Storage Devices by Li-ion Battery and Supercapacitor for Fuel Cell/Photovoltaic Hybrid Power Plant for Autonomous System Applications" IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS Phatiphat Thounthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610507000005 COINCIDENCE POINT THEOREMS OF MULTIDIMENSIONAL FOR (phi)- WEAK CONTRACTION IN FUZZY METRIC SPACES ADVANCES AND APPLICATIONS IN MATHEMATICAL SCIENCES Phatiphat Thounthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610507000004 A Modified Iterative Algorithm for Split Feasibility Problems of Right Bregman Strongly Quasi-Nonexpansive Mappings in Banach Spaces with Applications ALGORITHMS Phatiphat Thounthong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610507000003 "A Compact Multiband BPF Using Step-impedanceResonators with Interdigital Capacitors " RADIOENGINEERING Pongsathorn Chomtong
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610507000002 Generalisation of an averaged model approach to estimate the period-doubling bifurcation onset in power converters IET POWER ELECTRONICS Matheepot Phattanasak
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610507000001 Modified UTD-based UHF RFID tag antenna withtwo-pronged fork slot for coated metallic cylindrical surface JOURNAL OF ELECTROMAGNETIC WAVES AND APPLICATIONS Kittisak Phaebua
Titipong Lertwiriyapapra
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610426000021 การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมสำหรับรายวิชาทฤษฎีและคำนวณช่างยนต์ ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 9 คณะครุศาตร์อตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.กฤช สินธนะกุล
นายชนินทร์ หนูฤทธิ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610426000020 การพัฒนาแอพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ในการศึกษาการใช้โปรแกรม SCILAB เบื้องต้น ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 9 คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.กิตติ เสือแพร
ดร.นำโชค วัฒนานัย
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610426000019 การพัฒนาชุด GUI-SCILAB สำหรับการแปลงฟูริเยร์แบบต่อเนื่องทางเวลาสำหรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 9 คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.กิตติ เสือแพร
ผศ.ดร.ชูชาติ สีเทา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610426000018 การศึกษาความต้องการจำเป็นรายวิชาสำหรับครูช่างก่อสร้างในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและการศึกษาตามความต้องการของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา เอกชน ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 9 คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ประมงอุดมรัตน์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610426000017 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแบ่งปันความรู้ กรณีศึกษาสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 9คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610426000016 การศึกษาพารามิเตอร์ในการตัดเฉือนวัสดุพอลิเมอร์เสริมความแข็งแรงด้วยขี้เถ้าลอยลิกไนต์ ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 9 คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายณัฐกฤต เอี่ยมเต็ง
ผศ.ดร.พีระวัฒน์ นันทวราวงศ์
รศ.เชาวลิต ถาวรสิน
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610426000015 การพัฒนาชุดสาธิตการควบคุมแขนกล 1 องศาอิสระ ด้วยวิธี Model-based Portion โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ร่วมกับโปรแกรมแมทแลบ ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 9 คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.พรจิต ประทุมสุวรรณ
รศ.ดร.วัชรินทร์ โพธิ์เงิน
นายสมนึก อวบเอี่ยม
ดร.สันติ หุตะมาน
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610426000014 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่อง หุ่นยนต์เดลต้า โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-Based Learning) ร่วมกับ เทคโนโลยีความเสมือนจริง (Augmented Reality) ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 9 คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.วัชรินทร์ โพธิ์เงิน
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610426000013 การศึกษาประเด็นปัญหาการเรียนการสอนรายวิชาวิศวกรรมสายอากาศ หลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 9 คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
น.ส.วรรณิศา แก้วตาแสง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610426000012 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ SMILE โดยใช้การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นฐาน สำหรับการศึกษาทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 9 คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610426000011 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการประเมินตามสภาพจริงในวิชาการพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรทางอาชีวศึกษาของภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 9 คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.ชัยณรงค์ เย็นศิริ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610426000010 การพัฒนาชุดการสอนแบบสื่อประสม เรื่อง เรโซเนเตอร์ สายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานและตัวแบ่งกำลัง สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 9 คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
น.ส.กัญญวิทย์ กลิ่นบำรุง
สุปัญญา สิงห์กรณ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610426000009 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและสรรถนะของมอเตอร์จากการใช้งาน ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 9คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
นายภัควี หะยะมิน
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610426000008 การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 9 คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
นายภัควี หะยะมิน
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610426000007 ศึกษาการเชื่อมต่อระบบกริดสำหรับตัวควบคุมแบบดิจิตอล ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 9คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ณิชมน พูนน้อย
ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610426000006 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
น.ส.อรพิน ดวงแก้ว
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610426000005 การพัฒนาและการประเมินระบบการเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
น.ส.ประทิน เลี่ยนจำรูญ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610426000004 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อจัดทำชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับการบูรณาการการสอนนักศึกษา กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพตาม หลักสูตรการอาชีวศึกษา วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.สบสันติ์ อุตกฤษฏ์
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
นางพัชรีภรณ์ บางเขียว
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610426000003 การพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรระยะสั้น โดยใช้โมดูลฝึกอบรมในการจัดการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
นายเรืองแสง ห้าสกุล
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610426000002 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูสอนคณิตศาสตร์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
นางณัฐยา สลับสม
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610426000001 การพัฒนาชุดฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยภาษาซีสำหรับนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.กิตติ เสือแพร
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610424000014 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบปรับเหมาะร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดคานวณและทักษะการเขียนโปรแกรม สำหรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ดร.กิตติ เสือแพร
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
รศ.ดร.มีชัย โลหะการ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610424000013 วงจรกำเนิดสัญญาณรูปคลื่นซายน์ที่เป็นอิสระจากอุณหภูมิโดยใช้หลักการแปลงแรงดันเป็นกระแสที่ใช้ DO-CCTA วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610424000012 วงจรทวีค่าความจุไฟฟ้าแบบลงกราวนด์โดยใช้วงจรสายพานกระแสรุ่นที่ 2 วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610424000011 วงจรกําเนิดสัญญาณแบบควอเดรเจอร์โหมดกระแส ด้วยความต้านทานแบบลบโดยใช้ CCCFTAs ที่ควบคุมได้ด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เทพสตรี I-TECH มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์
นายภาณุพงษ์ โพธิ์ศรี
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610424000010 การวางแผนอนุรักษ์พลังงานสำหรับระบบแสงสว่างไฟฟ้าถนนสาธารณะกรณีศึกษาเขตจังหวัดกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610424000009 การศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610424000008 การพัฒนากรอบแนวทางการประเมินสมรรถนะรายบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบต่อเนื่องในวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.สมคิด แซ่หลี
ผศ.เทวา คำปาเชื้อ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610424000007 กรอบแนวคิดในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับอีเลิร์นนิ่ง แบบปรับเหมาะสำหรับนักศึกษาที่มีความแตกต่างทางพหุปัญญา วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดร.กฤช สินธนะกุล
ผศ.ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
นายประเสริฐ แซ่เอี๊ยบ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610424000006 การพัฒนาระบบการเรียนโดยใช้กิจกรรมออนไลน์เป็นพื้นฐาน ตามรูปแบบ R2D2 บูรณาการกับการสร้างแผนที่ความรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามสมรรถนะครู วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผศ.ดร.จรัญ แสนราช
ดร.สุธิดา ชัยชมชื่น
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610424000005 นวัตกรรมโปรแกรมฝึกทักษะการวินิจฉัยโรคด้วยการแปลผลภาพทางจุลพยาธิวิทยา ของนักศึกษาแพทย์ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.จรัญ แสนราช
น.ส.สุชาดา เกตุดี
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610424000004 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายในรูปแบบ 2.5D เรื่องอินโฟกราฟิก วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผศ.ดร.จรัญ แสนราช
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610424000003 การพัฒนาระบบตามรูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส ที่มีระบบเสริมศักยภาพเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผศ.ดร.จรัญ แสนราช
นางมนัสนิต ใจดี
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610424000002 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานบุคลากรในสถานศึกษาอาชีวศึกษาบนฐานแนวคิด การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
รวีวรรณ ชินะตระกูล
น.ส.เบญจวรรณ บวรกุลภา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610424000001 การพัฒนาขั้นตอนวิธีแบบผสมผสานสำหรับพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610423000026 การพัฒนาระบบพี่เลี้ยงทางไกลอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610423000025 การวิเคราะห์ความถนัดของผู้เรียนตามแนวทางพหุปัญญาโดยใช้กฎการจำแนกเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
นางสุมาลี สิกเสน
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610423000024 การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานสากลสู่การเป็นประชาคมอาเซียน วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
นายสุตถิพันธ์ แสงกวีเลิศ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610423000023 รูปแบบการพัฒนาอาชีพผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.สันชัย อินทรพิชัย
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610423000022 กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ วารสารปัญญาภิวัฒน์สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
นายธนะวัชร จริยะภูมิ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610423000021 การเปรียบเทียบการเรียนรู้อย่างเป็นระบบกบการเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรมของนักศึกษาปริญญาตรีสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์3 คณะวิชา มหาวิทยาลยราชภัฏเพชรบรี วารสารวิจัยสหวิทยาการไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
น.ส.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610423000020 การวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610423000019 การพัฒนาชุดฝึกอบรมแบบฐานสมรรถนะวิชาชีพ ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมโดยวิธีการจำลองสถานการณ์ วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา รศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
นายมนัส บุญเทียรทอง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610423000018 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ สําหรับนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
กานดา พูนลาภทวี
นายหริพล ธรรมนารักษ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610423000017 การถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับการพัฒนาระบบสนับสนุนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาด้วยวิธีการขับเคลื่อนจากผู้ใช้ วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา รศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
นายเอกรินทร์ แสงธรรมรัตน์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610423000016 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐานโดยวิธีการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
น.ส.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610423000015 การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอน ของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
น.ส.สุคนธ์ทิพย์ ทินาภรณ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610423000014 การพัฒนาชุดสื่อสิ่งพิมพ์แบบผสมสําหรับแหล่งการเรียนรู้ชุมชนอนุรักษ์เทียนพรรษาวัดบูรพาจังหวัดอุบลราชธานี วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
นายดนัย สัณหจันทร์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610423000013 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เรื่องจลนศาสตร์หุ่นยนต์ วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
นายนำโชค วัฒนานัย
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610423000012 การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนแบบถ่ายโยงการเรียนรู้ด้วยโมเดล E2P2P2 เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดทำโครงงานวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ศึกษา วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
นางญาณีรัตน์ หาญประเสริฐ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610423000011 ผลเปรียบเทียบชุดการสอนที่สร้างขึ้นกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รายวิชาพื้นฐานวิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า (113-32-08) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
มานิตย์ สิทธิชัย
น.ส.กนกกาญจน์ เหมะ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610423000010 การสังเคราะห์รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายที่จำแนกผู้เรียนตามความถนัดทางการเรียนตามทฤษฎี 4 MAT โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีต้นไม้ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
น.ส.ขนิษฐา ดีสุบิน
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610423000009 การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง
รศ.ดร.วิทยา วิภาวิวัฒน์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610423000008 กระบวนวิธีการตรวจสอบและประเมินกำลังรับน้ำหนักของสะพานอนุรักษ์ในกรุงเทพมหานคร วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา
ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์
ผศ.ดร.สัจจรักษ์ พรพีรเกียรติ
รศ.ดร.สันชัย อินทรพิชัย
น.ส.อัญมณี ภูชิน
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610423000007 การจัดการหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้วยเว็บปัญญาประดิษฐ์ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณมน จีรังสุวรรณ
ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
น.ส.มณีรัตน์ ภารนันท์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610423000006 สมรรถภาพครูช่างก่อสร้างตามความต้องการของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ประมงอุดมรัตน์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610423000005 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงบริการรายวิชาโครงงานสำหรับนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610423000004 แนวทางการพัฒนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน สังกัดเขตพื้นที่ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาภาคตะวันออก วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610423000003 การวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าใช้งานระบบอีเลิร์นนิงรายวิชาโครงสร้างข้อมูล โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผศ.ดร.จรัญ แสนราช
น.ส.จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610423000002 การพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพพนักงานขายในธุรกิจอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา
รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610423000001 การพัฒนาวงจรสายพานกระแสรุ่นที่ 2 ที่ควบคุมได้ในเชิงอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงกว้าง วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์
นายศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610419000030 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกงานของนักศึกษาแผนกช่างยนต์กรณีศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610419000029 รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาช่างอุตสาหกรรม วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.สบสันติ์ อุตกฤษฏ์
นายพิทยา ชินะจิตพันธุ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610419000028 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเติมเต็มช่องว่างสมรรถนะหลักสูตรรายวิชาชีพช่างยนต์ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
นายสมใจ เพียรประสิทธิ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610419000027 การพัฒนารูปแบบระบบงานประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาสำหรับหน่วยการศึกษาเฉพาะทางของกองทัพเรือ วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
นาวาตรีสุปัญญา จันทร์เพ็ญศรี
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610419000026 การศึกษาผลการใช้หลักสุตรฝึกอบรมแบบผสมผสานโดยบูรณาการกับระบบการจัดการความรู้สำหรับนักวิจัยมือใหม่เรื่องการเขียนโครงการวิจัย วิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
นางดวงกมล บุญธิมา (โพธิ์นาค)
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610419000025 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้จัดการความรู้ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา วารสารวิช นายจิระศักดิ์ วิตตะ sex shop
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610419000024 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดทำกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสาขาวิชาระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิตของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นางจริยา สุทธิเดช
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610419000023 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมนักพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะอาชีพ วารสารพัฒนาเทคนคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
นายวัลลภ พัฒนพงศ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610419000022 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมในการจัดทำแผนพัฒนาครูช่างอุตสาหกรรม วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
น.ส.สุรางค์ บุญยะพงศ์ไชย
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610419000021 การติดตามผลโครงการฝึกงานของนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รศ.ดร.สบสันติ์ อุตกฤษฏ์
นางธิดาวรรณ ไพรวรรณ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610419000020 ศึกษาความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานที่มีต่อการไฟฟ้านครหลวง วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวีวรรณ ชินะตระกูล
นายเรวัตร ขาวสำอางค์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610419000019 การศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างอาคารของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วารสารวิทยาจารย์สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการ รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
นายเดโช อุ่นสุข
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610419000018 การติดตามผลผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพ ระยะสั้นหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมงของศูนย์พัฒนาแรงงาน จังหวัดนนทบุรี วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวีวรรณ ชินะตระกูล
นายเสมอ เริงอนันต์
นางจารุณี กลมสอาด
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610419000017 การศึกษาสภาพการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในสถานศึกษา ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ ณมน จีรังสุวรรณ
ประทีป เลิศชัยประเสริฐ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610419000016 ผลการบูรณาการการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายสังคมใน e-Learning ประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิงประจำปี 2555 อิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610419000015 การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประชุมวิชาการโสตฯ - เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จ.นครราชสีมา รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610419000014 รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนด้วยโครงงานนิเทศศาสตร์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิงประจำปี 2555 อิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610419000013 การพัฒนาสื่อฝึกอบรมออนไลน์ เรื่องเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิงประจำปี 2555 อิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610419000012 การพัฒนารูปแบบเครือข่ายสังคมเชิงเสมือนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับการศึกษาพหุวัฒนธรรม ประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิงประจำปี 2555 อิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610419000011 ผลของการใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เครื่องมือทางปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประชุมวิชาการโสตฯ-เทคโนฯสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จ.นครราชสีมา รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610419000010 รูปแบบการศึกษาเชิงพุทธแบบผสมผสานของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องดีเอ็มซี วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610419000009 การพัฒนารูปแบบระบบช่วยเหลือผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
นายธนรัตน์ แต้วัฒนา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610419000008 ทฤษฎีการช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้สำหรับการสนับสนุนผู้เรียนในการเรียนรู้ออนไลน์ วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
นายธนรัตน์ แต้วัฒนา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610419000007 การพัฒนารูปแบบระบบช่วยเหลือผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา สำหรับคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาอาเซียน อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
นายธนรัตน์ แต้วัฒนา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610419000006 การสังเคราะห์เนื้อหาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
นายจิระ จิตสุภา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610419000005 ประสิทธิภาพของการฝึกอบรมออนไลน์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง 2555 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
นายจิระ จิตสุภา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610419000004 การพัฒนารูปแบบ e-Training สำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ รศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
นางนุชนาฏ ใจดำรงค์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610419000003 การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของเลขานุการที่นายจ้างต้องการ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
นางสุมาลี นิกรแสน
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610419000002 การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเอ็มเลิร์นนิงตามแนวทฤษฎีการเชื่อมต่อด้วยวิธีการปริทัศน์ความรู้จากสภาพแวดล้อมจริง การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง บูรณาการการเรียนรู้ออนไลน์ประชาคมอาเชี่ยน: นโยบายและกระบวนการประจำปี 2555 รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
นาวิน คงรักษา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610419000001 การพัฒนารูปแบบการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบโครงการด้วยวิธีถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000056 การพัฒนารูปแบบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบโครงการด้วยวิธีถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
นายชัยวัฒน์ การรื่นศรี
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000055 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก วารสารวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
บุรินทร์ นรินทร์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000054 การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบร่วมมือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยกระบวนการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
น.ส.เมตตา คงคากูล
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000053 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน โดยใช้เทคนิคการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานทักษะวิชาชีพระดับสากล วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
สุวุฒิ ตุ้มทอง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000052 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบอิงประสบการณ์ผ่านสื่อสังคมเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอุดมศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000051 การพัฒนารูปแบบเลิร์นนิงอ็อบเจกต์สำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการการศึกษาบันเทิงเพื่อสนับสนุนการใช้งานบนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ วารสารวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
น.ส.ณัฐกานต์ ภาคพรต
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000050 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา เป็นหลักในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ u-Learning เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิงบูรณาการการเรียนรู้ออนไลน์ประชาคมอาเซี่ยน : นโยบายและกระบวนการประจำปี 2555 รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
นพดล ผู้มีจรรยา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000049 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักในสภาพแวดล้อม การเรียนรู้แบบ u-Learning Problem-based Learning in Ubiquitous Learning Environment วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขต ปัตตานี ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
นพดล ผู้มีจรรยา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000048 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการห่วงโซ่อุปทานด้านการผลิตบัณฑิต วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
นายอรรถพล กาญจนพงษ์พร
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000047 การเรียนรู้ร่วมกันในสภาพแวดล้อมการเรียนแบบ u-Learning วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
สิทธิชัย ลายเสมา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000046 นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของภูมิภาคอาเซียน : การปรับตัวของยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยเพื่อก้าวสู่ประชาคม อาเซียน ปี พ.ศ.2558 วารสารปัญญาภิวัฒน์ ณมน จีรังสุวรรณ
นางสุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000045 การใช้ LMS ในสถาบันการศึกษาของไทย วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณมน จีรังสุวรรณ
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
อำนาจ สวัสดิ์นะที
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000044 การเรียนรู้แบบเชื่อมต่อ : มุมมองที่ต้องตระเตรียมสำหรับสังคมไทยในยุคดิจิตอล วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณมน จีรังสุวรรณ
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
นายอรรณพ ปิยะสันธ์ชาติ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000043 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในสังคมพหุวัฒนธรรม วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณมน จีรังสุวรรณ
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
นิมารูนี หะยีวาเงาะ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000042 ระบบสแคฟโฟลด์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
ทัศนีย์ รอดมั่นคง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000041 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหาเป็นหลักบนการปฏิบัติการทดลองเสมือนจริง โดยใช้โปรแกรมจำลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วารสารมหาวิทยาลัยธนบุรี ณมน จีรังสุวรรณ
นายอดิเรก เยาว์วงศ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000040 การเรียนการสอนในห้องเรียนเสมือนจริงสำหรับระดับอุดมศึกษา วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณมน จีรังสุวรรณ
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
นายอดิเรก เยาว์วงศ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000039 ยูบิควิตัสคอมพิวติ้ง : มูลบทสู่การเป็นอัจฉริยะแห่งวิสาหกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณมน จีรังสุวรรณ
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
ประทีป เลิศชัยประเสริฐ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000038 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษาโดยวิธีการพัฒนาแบบจำลองสมการโครงสร้าง วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ณมน จีรังสุวรรณ
นายศรันย์ นาคถนอม
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000037 แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบไฮบริดของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย การประชุมวิชาการระดับชาติเบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
นายปัญญา ศรีสวัสดิ์ฉิม
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000036 การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งตามขั้นตอนการสอนของกาเย่ เรื่องหลักการใช้ภาษาโรงเรียนวัดอาวุธกสิตารามสังกัดกรุงเทพมหานคร วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณมน จีรังสุวรรณ
ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
น.ส.หทัยรัตน์ ลิ้มกุล
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000035 รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยระบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏวิชาการเพื่อท้องถิ่นครั้งที่ 5 ราชภัฏ เชียงใหม่ เทิดไท้84 พรรษา มหาราชัน"มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000034 การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ด้วยบทเรียน ช่วยสอนคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสระบบปฏิบัติการแอนดรอยรายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นชั้นประถมศึกษาปีที่5 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000033 การพัฒนาตัวแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเจเอสแอลเพื่อพัฒนาทักษะทางการคิด วารสารบรรณศาสตร์ มศว. ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดร.สรเดช ครุฑจ้อน
น.ส.นภวรรณ กองศรีมา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000032 การพัฒนาตัวแบบการเรียนการสอนแบบพินส์- เว็บเควส์ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาทักษะทางการคิด วารสารบรรณศาสตร์ มศว. ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดร.สรเดช ครุฑจ้อน
นางสุทิพย์ เป้งทอง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000031 การใช้โครงร่างแบบอิงเทคนิคการทำเหมืองบนเว็บเพื่อการปรับปรุงระบบอีเลิร์นนิง วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.จรัญ แสนราช
น.ส.สรินทิพย์ ทวีเดช
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000030 การพัฒนาแบบฝึกหัดแบบปรับเหมาะตามความรู้และความมั่นใจของผู้เรียน วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.สรเดช ครุฑจ้อน
นายประกาศิต ช่างสุพรรณ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000029 การศึกษาสัดส่วนความสัมพันธ์และความต้องการสนับสนุนของรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานกรณีศึกษาประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.จรัญ แสนราช
นายสมพงษ์ พนมชัย
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000028 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บแบบโครงงานเป็นฐานวิชาระบบฐานข้อมูล การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
ดร.สุธิดา ชัยชมชื่น
แอนนา ป่าสนธ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000027 การพัฒนารูปแบบบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ (webQuest) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกับทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ (Constructivism) ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
น.ส.วชิพรรณ ทองวิจิตร
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000026 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่องการคำนวณค่าสถิติเบื้องต้นวิชาการประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ สำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สาขาวิชาพณิชยการโดยใช้เทคนิคการเรียนแบบเพื่อนคู่คิด การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
ดร.สุธิดา ชัยชมชื่น
บุญญรัตน์ สุขศิลป์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000025 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเตอร์เน็ตรายวิชาการพัฒนาเว็บไซด์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปช่วงชั้นที่ 4 โดยเทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
ดร.สุธิดา ชัยชมชื่น
จิติภัสร์ โชตินิธิธานันทร์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000024 การศึกษกรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนรู้ด้วยบทเรียนช่วยสอนคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัส ระบบปฏิบัติการแอนดรอย รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นางกองทอง บุหร่า
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000023 การพัฒนาเว็บช่วยสอนเพื่อฝึกทักษะ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
ดร.สุธิดา ชัยชมชื่น
จรุวรรณ ลาภมูล
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000022 การพัฒนาระบบรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ กรณีศึกษาโรงเรียนศรียานุสรณ์ การประชุมวิชาการครุศาสตร์ อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
ดร.สุธิดา ชัยชมชื่น
สุรยัน นุกูลกิจ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000021 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องตัวต้านทานและการอ่านค่าสีโดยใช้เกมการศึกษาร่วมกับสถานการณ์จำลอง การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
ดร.สุธิดา ชัยชมชื่น
ไพฑูรย์ สุขผลานันท์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000020 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนบนระบบเครือข่ายวิชาหลักการเขียนโปรแกรม เรื่องงานเลือกทำและงานทำซ้ำ การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 2 ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
นรังค์ ตรีธัญญา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000019 ระบบช่วยเหลือการใช้ระบบสารสนเทศด้วยวิธีแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2555 ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
ปราโมทย์ ธนะสำเริง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000018 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของระบบจัดการรหัสอ้างอิงเอกสารสำหรับการสืบค้นเอกสารกรณีศึกษาฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลางกรมธุรกิจพลังงาน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2555 ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
วัชราภรณ์ เขียนแม้น
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000017 การศึกษาผลการใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลสินค้าและคำนวณแสงสว่างเพื่อสนับสนุนธุรกิจการขายโคมไฟและอุปกรณ์เกี่ยวกับแสงสว่าง การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2555 ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
รุ่งนภา ภูมิบุตร
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000016 การหาประสิทธิภาพเว็บฝึกอบรมด้วยกระบวนการ เรียนรู้แบบ MIAP เพื่อพัฒนาสมรรถนะความรู้และทักษะครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ศึกษาระดับประถมศึกษาภายใต้โครงการไทยคิดคอม การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2555 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
ศศิธร ลักษณะ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000015 การศึกษารูปแบบการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบฝึกทบทวนบนอินเทอร์เน็ตวิชาสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS4 เรื่องการใช้เครื่องมือการสร้างการ์ตูนโดยการใช้เทคนิคโครงงานเป็นฐาน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 และการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
ขนิษฐา คนกล้า
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000014 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพระบบการจัดการข้อมูลส่งเล่มโครงงานและปริญญานิพนธ์นักศึกษากรณีศึกษา : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2555 ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
อังสนา ผ่อนสุข
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000013 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมปฏิสัมพันธ์สำหรับทบทวนเรื่องลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและไอเชียเนีย การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2555 ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
วลัยทิพย์ ไผ่แจ้คำมูล
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000012 การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการและวิเคราะห์ข้อสอบบนเว็บสำหรับตรวจสอบองค์ความรู้พื้นฐานในการเรียนภายใต้โครงการแคมปัสติวเตอร์ออนไลน์ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการบริหารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 และการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
เชาวลี ตั้งศิริเสถียร
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000011 ผลการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บรายวิชาการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเท็กซ์โหมด ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) โรงเรียนจรัลสนิทวงศ์บริหารธุรกิจ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2555 ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
ฝนทิพย์ เพชรจำรัส
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000010 ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยเว็บช่วยสอนกับเทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานการออกแบบกราฟิกพื้นฐาน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2555 ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
ภัทรพร นุชน้อย
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000009 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนบนเว็บโดยใช้รูปแบบระบบการสอนของเกอร์ลาชและอีลายเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์เทคนิคเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการบริหารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 และการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
ฝนทิพย์ เพชรจำรัส
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000008 การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตภายในองค์กรโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลบนเว็ปไซต์ สำหรับการจัดสรรช่องทางการใช้งานบนอินเทอร์เน็ตองค์กรอย่างพอเพียง การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการบริหารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 และการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
จีรนันท์ ตะสันเทียะ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000007 การพัฒนารูปแบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทบทวนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับ เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการบริหารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 และการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
สรวิศ เตชะอมรกุล
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000006 การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลการคืนทรัพยากร สารสนเทศบูรณาการกับระบบควบคุมการแจ้งเตือนการส่งเอสเอ็มเอสบนโทรศัพท์มือถือ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการบริหารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครังที่ 34 และการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
รัตนาภรณ์ ประกอบทรัพย์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000005 การศึกษาความต้องการและพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมบนเว็บเรื่องการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับพนักงานสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการบริหารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 และการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
อรพรรณ กันทะเขียว
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000004 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีพอดคาสต์สำหรับไอแพด เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเทคนิคการทำวิจัยพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 13 ณ.วิทยาลัยการปกครองท้องถึงและอาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
ชวันธร สัมฤทธิ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000003 การพัฒนาและประเมินความเหมาะสมรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีพอดคาสต์สำหรับไอเพดเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเทคนิคการทำวิจัยพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2555 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
ชวันธร สัมฤทธิ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000002 การพัฒนาเว็บไซต์ระบบจัดการข้อมูลมัลติมีเดียแฟ้มสะสมผลงานนักศึกษาสนับสนุนการทำงานวิจัยพื้นฐานของนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2555 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
มัณฑิตา แสงจันทร์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610418000001 การศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานระบบให้คำปรึกษาและช่วยตอบคำถามการใช้บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการบริหารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 และการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์กรุงเทพฯ ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
พจนา หอมหวล
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610417000053 การพัฒนาระบบให้คำปรึกษาและช่วยตอบคำถามการใช้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2555 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
พจนา หอมหวล
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610417000052 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบวีดีโอสาธิตร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องการใช้งานโปรแกรมตารางงานเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2555 ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
ณัฐนี วัฒชัยยิ่งยง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610417000051 การพัฒนารูปแบบการนำเสนอบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองสนับสนุนเทคนิคการทำงานวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาผ่านโปรแกรม Moodle การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 และการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
พัชรินทร์ เทพวงษ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610417000050 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้งานตารางคำนวณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรเน้นภาษาอังกฤษโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2555 ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
นวฤกษ์ จิตรวิบูลย์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610417000049 การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ ช่วยสอน การใช้โปรแกรมตารางการคำนวณ สำหรับหลักสูตรเน้นภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (ไอพี) โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม การประชุมวิชาการ "ราชภัฏวิชาการเพื่อ ท้องถิ่น" ครั้งที่ 5 ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
นวฤกษ์ จิตรวิบูลย์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610417000048 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นหลักเน้นทักษะการปฏิบัติงานเรื่องการออกแบบรูปภาพที่ใช้ออกแบบเว็บไซต์ การสัมมนาทางวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
ชูศิลป์ ศรีสุข
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610417000047 การประยุกต์ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ฝึกอบรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องการจัดรูปแบบรูปเล่มรายงานโครงการด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2007 ที่ส่งผลต่อทักษะการปฏิบัติการพื้นฐานการพิมพ์และจัดรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการบริหารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
เพ็ญพิทยา ทองรัตน์แก้ว
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610417000046 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ฝึกอบรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องการจัดรูปแบบรูปเล่มรายงานโครงงานด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2007 ที่ส่งผลต่อทักษะการปฏิบัติการพื้นฐานการพิมพ์และจัดรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ประจำปี 2555 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
เพ็ญพิทยา ทองรัตน์แก้ว
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610417000045 การพัฒนาและหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังจากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บแบบทบทวนวิชาการสื่อสาร ข้อมูลเครือข่าย การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
จุติเดช ทองมี
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610417000044 การศึกษาผลการใช้ระบบช่วยเหลือนักศึกษาแบบหลากหลายช่องทางบนเว็บปฏิสัมพันธ์กับฐานข้อมูลองค์ความรู้ปัญหาและความต้องการในการแก้ไขปัญหาการใช้สื่อบทเรียนศูนย์การเรียนรู้ภาษาแบบพึ่งตนเอง การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการบริหารการศึกษา สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
นันธณัฏฐ์ รัตนพลานนท์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610417000043 การพัฒนาระบบช่วยเหลือนักศึกษาแบบหลายช่องทางบนเว็บในการใช้สื่อบทเรียนศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2555 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
นันธณัฏฐ์ รัตนพลานนท์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610417000042 ผลการประยุกต์การใช้งานระบบรายงานอุบัติการณ์ ความเสี่ยงในโรงพยาบาลบางปะกอก ๙ อินเตอร์เนชั่นแนลสำหรับการจัดการบริหารความเสี่ยงด้านการพยาบาล การประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียนพาเลซพัทยา จังหวัดชลบุรี ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
มัลลิกา ผ่องแผ้ว
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610417000041 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้าง ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 5 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. นิพนธ์ เธียรศิริพิพัฒน์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610417000040 แนวทางการเผชิญปัญหาด้านการควบคุมงานก่อสร้างในงานอาคารสูง การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์
ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610417000039 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับชุดปฏิบัติการทดลองวงจรไมโครเวฟแบบพาสซีพ การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
นายสมศักดิ์ ธนพุทธิวิโรจน์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610417000038 การออกแบบโปรแกรมหาค่าอนุกรมฟูเรียร์แบบตรีโกณมิติสำหรับการเรียนการสอนด้านวิศวกรรม การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
ดิเรก มณีวรรณ
พินิจ เนื่องภิรมย์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610417000037 การสร้างและทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอนแบบสื่อประสมเรื่องวงจรกรองความถี่พาสซีฟ การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
น.ส.นุชนาฎ ชุ่มชื่น
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610417000036 การศึกษาสภาพการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมเรื่องสายอากาศไมโครสตริป การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
นายรัฐพล จินะวงค์
นายเอกพันธุ์ พาเจริญ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610417000035 การพัฒนาเครื่องวัดความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับย่านความถี่ 1,800 MHz การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
นายอลงกรณ์ พรมที
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610417000034 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการต่อวงจรมอเตอร์ 3 เฟส การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
นวภัทร์ อุทัยรัตน์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610417000033 การพัฒนาสายอากาศไดโพลที่ป้อนด้วยสายนำสัญญาณสตริปแบบขนาน การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
นายรัฐพล จินะวงค์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610417000032 การออกแบบและสร้างชุดวิทยุสื่อสารฉุกเฉินพลังงานแสงอาทิตย์ การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
พินิจ เนื่องภิรมย์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610417000031 ผลการประเมินภาวะทางการยศาสตร์ในการทำความสะอาดมูลแพะของเกษตรกรด้วยเครื่องกวาด การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
กันตภณ มะหาหมัด
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610417000030 วงจรกำเนิดสัญญาณรูปคลื่นไซน์ชนิดควอเดรเจอร์ที่ควบคุมได้ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้DV-CCTA การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์
ประชารัฐ สัตถาผล
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610417000029 การพัฒนาสายอากาศไดโพลที่ป้อนด้วยสายนำสัญญาณสตริปแบบระนาบร่วม การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
นายเอกพันธุ์ พาเจริญ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610417000028 การพัฒนาโปรแกรมการวางแผนระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยใช้วิธีเชิงพันธุกรรม การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.พิเชษฐ์ ศรียรรยงค์
นายภัควี หะยะมิน
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610417000027 การสังเคราะห์ตัวควบคุม PI, PD และ PD โหมดกระแสโดยใช้ DV-CCTA การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์
นายกังวาล พยัคฆกุล
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610417000026 วงจรกำเนิดสัญญาณแบบควอดราเจอร์โหมดกระแสโดยใช้ DV-CCTAs ที่ควบคุมด้วยกระแส การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์
นายธาดา คำแดง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610417000025 การพัฒนาชุดทดลองวงจรกรองความถี่โดยใช้เครื่องวิเคราะห์โครงข่ายแบบ เสมือนจริง ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 5 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
นายจงรัก สามารถ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610417000024 จริยธรรมในองค์กรที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานและผลการดำเนินงานของพนักงานแผนก PCBA Assembly บริษัทเอ็นเอ็มบีมินิแบไทย จำกัด ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 5 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. มานิตย์ สิทธิชัย
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610417000023 ผลเปรียบเทียบความถนัดด้านมิติสัมพันธ์ ของนักศึกษาในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 5 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. มานิตย์ สิทธิชัย
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610417000022 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2 ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หลักสูตร ปกติกับหลักสูตรภาษาอังกฤษ วิทยาลัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 5 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. มานิตย์ สิทธิชัย
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610417000021 การจัดรูปแบบและส่งต่อข้อมูลทาง การแพทย์โดยใช้มาตรฐาน HL 7 Version 3.0 ผ่านเว็บเซอร์วิส ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. ผศ.นริศร แสงคะนอง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610417000020 การพัฒนาระบบสหบรรณานุกรมเสมือนสำหรับประเทศไทย ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. ผศ.นริศร แสงคะนอง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610417000019 การศึกษาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และไฟฟ้าของผู้สอบเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2554 ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610417000018 ระบบป้องกันชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าตกชั่วขณะ ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 5 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. รศ.ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610417000017 โหลดอิเล็กทรอนิกส์กำลังสูงระบายความร้อนด้วยน้ำสำหรับทดสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ (ECTI-CARD 2012) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี รศ.ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610417000016 บูสต์คอนเวอร์เตอร์ขนาน 4 เฟสควบคุมด้วยการหากำลังไฟฟ้าสูงสุดสำหรับโซล่าเซลส์ การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ณิชมน พูนน้อย
ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610417000015 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพรายวิชาฐานสมรรถนะ การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์
สุรินทร์ บุญสนอง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610417000014 กรอบแนวคิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดย ใช้สื่อหลายมิติแบบปรับตัวร่วมกับเทคนิค ผู้ให้คำปรึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์
นางสิริพร เอี่ยมวิลัย
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610417000013 การออกแบบระบบการเรียนปฏิบัติสาขาวิชาชั้นกลุ่มคอมพิวเตอร์โดยใช้การปิดการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์
รศ.ดร.อุไร อภิชาตบรรลือ
นางรุ่งอรุณ พรเจริญ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610417000012 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วรพจน์ ศรีวงษ์คล
รศ.ดร.สมภพ ตลับแก้ว
นายพงษ์ศักดิ์ ย้อยเสริฐสุทธิ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610417000011 การดำเนินงานตามรูปแบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ
ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์
นายไพบูลย์ มีศิลป
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610417000010 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยบูรณาการสอนในสถานประกอบการ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ
ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์
นายสิริชัย นัยกองศิริ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610417000009 รูปแบบการพัฒนาอาชีพผู้ช่วยช่างยนต์สำหรับสถานประกอบการศูนย์ซ่อมรถยนต์ทั่วไป วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ดร.ประดิษฐ์ เหมือนคิด
ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์
นายนภดล กลิ่นทอง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610417000008 การพัฒนารูปแบบการจัดตั้งและการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วรพจน์ ศรีวงษ์คล
ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์
นางหทัยชนก ตีรณวัฒนากูล
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610417000007 กระบวนการส่งเสริมงานวิจัยในสถานศึกษา วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ
ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์
นางจริยา เอียบสกุล
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610417000006 การควบคุมความดันของระบบต้นกำลังทางไฮดรอลิกด้วยชุดควบคุมแบบผสมระหว่างฟัซซี่กับพีไอดี การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.วัชรินทร์ โพธิ์เงิน
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610417000005 การสร้างและหาประสิทธิภาพอุปกรณ์จำลองสถานการณ์การฝึกทักษะงานเชื่อมไฟฟ้า การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.สันติ หุตะมาน
รศ.เชาวลิต ถาวรสิน
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610404000026 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนคอนสตรัคติวิสต์เรื่องการเขียน Mind Mapping สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.จรัญ แสนราช
นางสาวอมรรัตน์ ชัยเสนหาญ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610404000025 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบของระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
รศ.ดร.สบสันติ์ อุตกฤษฏ์
นางผ่องพรรณ จรัสจินดารัตน์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610404000024 การสังเคราะห์งานวิจัยด้านการเรียนการสอนอาชีวศึกษาโดยการวิเคราะห์อภิมาน วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.สันชัย อินทรพิชัย
นายสยาม แกมขุนทด
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610404000023 การพัฒนาเทคนิคการสอนเพื่อฝึกทักษาการใช้ไม้ เท้าขาวสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา รศ.ดร.สบสันติ์ อุตกฤษฏ์
นายเชวง ดุริยางคเศรษฐ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610404000022 การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรในการใช้ระบบบริหารคุณภาพ มอก.18001 สำหรับการประเมินความเสี่ยงของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.สบสันติ์ อุตกฤษฏ์
นายบดินทร์ สาตมูล
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610404000021 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของสถานศึกษาผ่านโมบายแอพพลิเคชัน การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
นายณพงศ์ วรรณพิรุณ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610404000019 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวัดเครื่องวัดและการวัดทางไฟฟ้าของนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
กันตภณ มะหาหมัด
นายเสกสรร ชะนะ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610404000018 Electrically Controllable Current-Mode Universal Filter Employing CCCFTAs การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36 (EECON-36) รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์
นายศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610404000017 การพัฒนาโปรแกรมแบบฝึกหัดบนเว็บเรื่องการวิเคราะห์วงจรด้วยวิธีเทวินิน การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
นายสิทธิพงศ์ อินทรายุทธ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610404000016 การประเมินพฤติกรรมการบวมตัวของดินและการแก้ปัญหาด้วยซีเมนต์และเถ้าลอย วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์
รศ.ดร.สันชัย อินทรพิชัย
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610404000015 การศึกษาเปรียบเทียบความถนัดด้านเหตุผลเชิงนามธรรมของนักศึกษาในสาขาวิชาไฟฟ้าเครื่องกลโยธาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มานิตย์ สิทธิชัย
นายบุญสา ประเสริฐสวัสดิ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610404000014 การวิเคราะห์และออกแบบวงจรกรอง ความถี่ในท่อนำคลื่นโดยใช้วงจรช่องแคบแบบเรโซแนนซ์ด้วยวิธีการวนรอบของคลื่น การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
พินิจ เนื่องภิรมย์
นายศรัณย์ ชูคดี
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610404000013 การพัฒนารูปแบบการสอนด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์ระบบครูผู้ช่วยเสมือนจริงแบบ อัจฉริยะ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการ วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ของนักศึกษาภาควิชา ครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยา วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
นายชูชาติ สีเทา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610404000012 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบเกมการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดเชิงตรรกะเรื่องผังงานระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.จรัญ แสนราช
กัลยา จันทร์สระแก้ว
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610404000011 การพัฒนาแผนการสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
ไกยสิทธิ์ อภิระติง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610404000010 การศึกษาความต้องการของครูในการฝึกอบรมเพื่อการใช้งานบทเรียนออนไลน์ด้วยตนเองของระบบจัดการการเรียนรู้ที่ต่างกันของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
ดร.ประดิษฐ์ เหมือนคิด
น.ส.วริล ชัยเฉลิม
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610404000009 การวิจัยและพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610404000008 การวิเคราะห์มุมมองการเสริมสร้างพลังอำนาจการทำงานของครูตามทัศนะของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาการใช้วิธีวิทยาคิว วารสารพฤติกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610404000007 การศึกษาความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610404000006 การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อสร้างชุดการสอนโดยเน้นกระบวนการวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 4 MAT การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
นางรุ่งทิวา สลากัน
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610404000005 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
นางปวีณกร แป้นกลัด
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610404000004 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกงานของนักเรียนอาชีวศึกษาแบบค่ายกิจกรรมด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
นางสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610404000003 การพัฒนามาตรฐานการฝึกอาชีพช่างอุตสาหกรรม วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายวิรัติ อัศวานุวัตร
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610404000002 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสร้างสื่อการสอนประเภทเกมสำหรับแผนการจัดการเรียนรู้วิชาชีพ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
นายวรรณชัย วรรณสวัสดิ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610404000001 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพตามสมรรถนะวิชาชีพ วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา
นายคมสันต์ ชไนศวรรย์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000075 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูคอมพิวเตอร์เพื่อวางแผนการสอนแบบผสมผสาน วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.จรัญ แสนราช
รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
นายกฤช สินธนะกุล
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000074 การพัฒนารูปแบบระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสำหรับหน่วยการศึกษาเฉพาะทางของกองทัพเรือ วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
นาวาตรีสุปัญญา จันทร์เพ็ญศรี
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000073 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวีวรรณ ชินะตระกูล
นายเสมอ เริงอนันต์
น.ส.ภริตพร สังข์สะนา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000072 การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการบริการและการประสานงานการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เมทริกซ์ วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
นางวิไลรัตน์ วิสารทวิศิษฎ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000071 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวีวรรณ ชินะตระกูล
นายเสมอ เริงอนันต์
นายจิรพันธ์ อรรถพร
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000070 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาไฟฟ้าเบื้องต้น ของการจัดการเรียนการสอนแบบแก้ปัญหา และแบบปกติ การประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริงนวัตกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
กรีเทพ กรีทอง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000069 การศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามทัศนะของนักศึกษาและอาจารย์ วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนครสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
น.ส.พิชญาภา ที่พึ่ง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000068 การปรึกษาทางไกลระหว่างประเทศผ่านเครือข่ายสังคมและโมบายแอพพิเคชันเพื่อเสริมศักยภาพการวิจัยสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง ประจำปี พ.ศ. 2556 ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000067 รูปแบบการเรียนการสอนด้วยเครือข่ายสังคมเพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์รายวิชาการสร้างการ์ตูน การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณมน จีรังสุวรรณ
นายธนะวัชร จริยะภูมิ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000066 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ แบบอัตโนมัติสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อช่วยเหลือผู้เรียนที่มีโอกาสออกกลางคันโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000065 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ในสภาพแวดล้อม การเรียนแบบยูบิควิตัสเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
สิทธิชัย ลายเสมา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000064 การพัฒนารูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสโดยใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
นพดล ผู้มีจรรยา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000063 การพัฒนาแบบจำลองระบบเนื้อหาแบบปรับเหมาะสำหรับการเรียนแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
น.ส.พินันทา ฉัตรวัฒนา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000062 การพัฒนารูปแบบการสร้างสมรรถนะสำคัญผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 3 ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
นางปรียา สงค์ประเสริฐ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000061 การพัฒนารูปแบบการคิดในการออกแบบภาพเพื่อสื่อความหมาย การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
นายศรชัย บุตรแก้ว
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000060 การพัฒนาสมรรถนะนักฝึกอบรมโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการผ่านบริการเครือข่ายสังคมแบบออนไลน์ วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
นายกรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000059 ความน่าเชื่อถือและการยอมรับนวัตกรรมหนังสือพิมพ์ออนไลน์ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
นายธนา ทุมนานนท์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000058 การพัฒนาละครวิทยุแบบสร้างสรรค์บนฐานสถานการณ์ปัญหาเพื่อเสริมสร้างเจตคติที่มีต่อการทำงาน วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
น.ส.กุลกนิษฐ์ ทองเงา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000057 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความผูกพันของผู้เรียนการยอมรับเทคโนโลยีและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เว็บเป็นฐานการสอน วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
นางนภารัตน์ ชูเกิด
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000056 รูปแบบการเรียนการสนอบนเว็บแบบลดภาระทางปัญญาโดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณมน จีรังสุวรรณ
วิลาวัณย์ จินวรรณ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000055 การออกแบบชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานประดับอัญมณีแบบไข่ปลา (สำเร็จรูป) สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณมน จีรังสุวรรณ
ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
น.ส.ภาวินี ภาวนันทาพุฒิ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000054 การออกแบบบทเรียนบนเว็บรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง Tense สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณมน จีรังสุวรรณ
ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
น.ส.ชาตินีย์ จิตรีธาตุ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000053 การพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบร่วมมือโดยใช้เว็บเควสท์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
น.ส.น้ำหนึ่ง ทรัพย์สิน
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000052 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านสะกดคำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผ่านบทเรียนระบบออนไลน์กับการสอนปกติโรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณมน จีรังสุวรรณ
ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
นายทวิ ไชยถาวร
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000051 การพัฒนาเว็บฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานที่โรงโม่หินของบริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้างจำกัด วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
น.ส.เนตรชนก เต็งการณ์กิจ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000050 การพัฒนาแผนการสอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับกลุ่มวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
มนต์รวี ทองเสน่ห์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000049 การพัฒนาเว็บช่วยฝึกอบรมแบบปฏิสัมพันธ์เรื่องระบบหลักประกันและประกันภัยกรณีศึกษาธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
ดร.สุธิดา ชัยชมชื่น
นางสุชยา เอนกทรัพย์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000048 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโดยจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.จรัญ แสนราช
นิพนธ์ พิมพ์เบ้าธรรม
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000047 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการเขียนแบบเบื้องต้น สำหรับปรับพื้นฐานความรู้ในวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
ดร.สุธิดา ชัยชมชื่น
ภูวดล ทาฟั่น
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000046 ระบบจัดการคลังข้อสอบออนไลน์กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
ดร.สุธิดา ชัยชมชื่น
ณัฐพล ชุมดี
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000045 ระบบการค้นคืนเชิงความหมายสำหรับการจัดการองค์ความรู้วันหยุดไทย การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.วาทินี นุ้ยเพียร
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000044 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสริม เรื่องเลขยกกำลังและพื้นฐานเรขาคณิต รายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บนแอนดรอยด์แท็บเล็ต การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.สุธิดา ชัยชมชื่น
น.ส.เพ็ญนภา พวงทอง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000043 การพัฒนาเกมออนไลน์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้สถานการณ์เสมือน การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
นายโกวิทย์ ชนะเคน
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000042 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่อคอมพิวเตอร์สอนเสริมแบบสถานการณ์จำลองเรื่องการถ่ายภาพด้วยกลอง DSLR วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.สมคิด แซ่หลี
ว่าที่ ร.ต.ธนกร ศิริกิจ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000041 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสถานการณ์จำลองเรื่องการถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR วิชาการถ่ายภาพเบื้องต้น วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.สมคิด แซ่หลี
ว่าที่ ร.ต.ธนกร ศิริกิจ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000040 ผลของเรย์โนลด์นัมเบอร์ต่อการไหลในท่อ การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.เพลินพิศ ป่านแก้ว
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000039 การศึกษาพฤติกรรมการทำแบบฝึกหัดของ นักศึกษาวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
นายสิทธิพงศ์ อินทรายุทธ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000038 การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อ หลักสูตรช่างอุตสาหกรรมของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.นำโชค วัฒนานัย
พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
ดร.สันติ หุตะมาน
กันตภณ มะหาหมัด
นายวิชาญ เพ็ชรทอง
นายสิทธิพงศ์ อินทรายุทธ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000037 การเปรียบเทียบสมรรถนะวงจรบูสต์คอน เวอร์เตอร์วงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ แบบเหลื่อมเฟส และวงจรมัลติดีไวซ์บูสต์คอนเวอร์เตอร์แบบเหลื่อมเฟสประยุกต์ใช้งานร่วมกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าพลังงานทดแทน การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ณิชมน พูนน้อย
รศ.ดร.เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000036 อิเล็กทรอนิกส์โหลดไฟตรงแบบผสม การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ณิชมน พูนน้อย
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000035 การพัฒนาโปรแกรมจำลองวงจรกรองความถี่สำหรับประยุกต์ใช้ในการศึกษาด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
นายจงรัก สามารถ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000034 วงจรกรองความถี่โหมดกระแสหลายหน้าที่ที่มีความไวต่ออุณหภูมิต่ำสามารถควบคุมได้ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36 (EECON-36) รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์
นายกังวาล พยัคฆกุล
ประชารัฐ สัตถาผล
นายไพสิฐ พิพัฒน์ฐิติกร
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000033 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางวิศวกรรมกรณีศึกษาเรื่องการควบคุมแบบออโตจูน วารสารวิจัย มข.มหาวิทยาลัยขอนแก่น พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
มงคล หวังสถิตย์วงษ์
นายอาคม ลักษณะสกุล
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000032 โปรแกรมคำนวณและวิเคราะห์สายนำสัญญาณไมโครสตริปด้วยวิธีการวนรอบของคลื่น การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
พินิจ เนื่องภิรมย์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000031 โปรแกรมคำนวณสายนำสัญญาณไมโครสตริปสำหรับการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมไมโครเวฟ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
พินิจ เนื่องภิรมย์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000030 การวิเคราะห์วงจรช่องแคบตัวเหนี่ยวนำแบบไม่สมมาตรด้วยวิธีการวนรอบของคลื่น การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 36 (EECON-36) รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
นายณัฐพงษ์ อินทรวิเศษ
พินิจ เนื่องภิรมย์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000029 การพัฒนาชุดฝึกอบรมสำหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือและแบบศูนย์การเรียน เรื่อง การออกแบบตัวควบคุมการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ วารสาร มทร.อีสาน ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
นายโอภาส รักษาบุญ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000028 ชุดฝึกอบรมหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
นายนำโชค วัฒนานัย
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000027 การพัฒนาชุดประลองการเรียนรู้แบบ โครงงานเป็นฐานเรื่องการควบคุมอุณหภูมิ ด้วยตัวควบคุมแบบพีไอดี การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
นายสิทธิพงศ์ อินทรายุทธ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000026 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาเรื่องการบูรณาการเซ็นเซอร์กับระบบสมองกลฝังตัว การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
กันตภณ มะหาหมัด
นายวิชาญ เพ็ชรทอง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000025 การศึกษาสภาพการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
พินิจ เนื่องภิรมย์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000024 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ PDCE สำหรับการเรียนวิชาปฏิบัติอิเล็กทรอนิกส์กำลัง การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000023 การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอนเรื่องวงจรไมโครเวฟโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ PESDEEP Model การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
นายสมศักดิ์ ธนพุทธิวิโรจน์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000022 การพัฒนาชุดคู่มือการซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G โดยใช้การเรียนรู้เชิงประสบการณ์สำหรับวิศวกรปฏิบัติการ การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
นายธวัช ชมภู
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000021 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน SMISEA สำหรับการเรียนการสอนเรื่องสายส่งความถี่สูง การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
พินิจ เนื่องภิรมย์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000020 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้ GUI-SCILAB ในการศึกษาการหาจุดศูนย์ถ่วงของภาพสองมิติในการเรียนวิชาการประมวลผลภาพดิจิตอล สำหรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 รศ.ดร.มีชัย โลหะการ
นายกิตติ เสือแพร
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000019 ระบบวงจรจำลองค่าอุปกรณ์แบบลอยที่ เป็นอิสระจากอุณหภูมิ โดยใช้ DV-CCTA ที่ควบคุมด้วยกระแส การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์
นายกังวาล พยัคฆกุล
ประชารัฐ สัตถาผล
นายไพสิฐ พิพัฒน์ฐิติกร
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000018 โปรแกรมจำลองสายอากาศไมโครสตริปแพตช์โดยใช้วิธีการวนรอบของคลื่น การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
พินิจ เนื่องภิรมย์
นายสุรศักดิ์ อินทร์จันทร์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000017 การพัฒนาหลักสูตรหุ่นยนต์เคลื่อนที่สำหรับนักเรียนระดับมัธยม The 3rd National and International Graduate Study Conference 2013 Creative Education ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กรุงเทพ ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
นายประสงค์ บรรจงเพียร
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000016 รูปแบบการจัดกระบวนการสอนรายวิชาเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์
นายประเสริฐ แก้วแจ่ม
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000015 การพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้ที่มีการคัดกรองจริตและให้คำปรึกษา การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์
นางสิริพร เอี่ยมวิลัย
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000014 การประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบกระบวนพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบรู้เรียนหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วรพจน์ ศรีวงษ์คล
ภริดา ภู่ศิริ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000013 การพัฒนากระบวนการดำเนินงานสำหรับระบบประเมินหลักสูตรออนไลน์ในรูปแบบ E-ERPAI สู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.สมคิด แซ่หลี
ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์
น.ส.บุษราคัม ทองเพชร
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000012 การประเมินความความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วรพจน์ ศรีวงษ์คล
ประเทียบ พรมสีนอง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000011 การพัฒนาระบบประเมินหลักสูตรออนไลน์ในรูปแบบ E-ERPAI การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.สมคิด แซ่หลี
ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์
น.ส.บุษราคัม ทองเพชร
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000010 การควบคุมสมดุลของเหลวแบบฟัซซีสไลด์ดิงโหมด การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
นายธัญภพ ศิริมาศเกษม
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000009 การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตเรื่องวงจรกรองความถี่ไมโครเวฟสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
น.ส.รจเรศ ราชบุรี
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000008 การประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอนพลศึกษา ผสมผสานกับวิทยาศาสตร์การกีฬา การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วรพจน์ ศรีวงษ์คล
เพ็ญพิศ พิระพฤกษ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000007 การพัฒนาชุดสื่อการสอนปฏิบัติการเรื่องวิศวกรรมสายส่งความถี่สูง การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
นายเมธี สุคนธรัตน์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000006 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนเรื่องการออกแบบวงจรดิจิตอล การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
นิรันดร์ ชุมสาย ณ อยุธยา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000005 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม HMI/SCADA การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
อิศรา โตอดิเทพย์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000004 การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตเรื่องวงจรกรองความถี่ไมโครเวฟ สำหรับการศึกษาด้านวิศวกรรม การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
น.ส.รจเรศ ราชบุรี
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000003 การควบคุมลูกบอลบนคานแบบฟัซซี่สไลด์ดิ้งโหมด การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
นายมนัส หมิดหวัง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000002 การพัฒนาชุดปฏิบัติการแบบบูรณาการ เรื่องระบบการสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.จุมพล อุดมชัยบรรเจิด
รศ.ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000001 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายสามัญหรือสายวิชาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
ภาณุวัฒน์ คงแสง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610402000016 การสร้างชุดประลองการควบคุมระดับน้ำ โดยใช้ตัวควบคุมแบบพีไอดีและฟัซซีผ่านโปรแกรมแลปวิว การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.พรจิต ประทุมสุวรรณ
รศ.ดร.วัชรินทร์ โพธิ์เงิน
ดร.สันติ หุตะมาน
นายมนตรี เตียวเจริญพร
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610402000009 การออกแบบสร้างแม่พิมพ์เพื่อการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในการขึ้นรูปลึก การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายณัฐกฤต เอี่ยมเต็ง
ผศ.ดร.สุรวุฒิ ยะนิล
รศ.เชาวลิต ถาวรสิน
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610402000008 การศึกษาอิทธิพลของรัศมีปลายพันช์ของกระบวนการขึ้นรูปแบบรีดไหลกลับหลังสำหรับถ้วยทรงกระบอกผนังบาง การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.สุรวุฒิ ยะนิล
นายอภิชาติ ศรีประดิษฐ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610402000007 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดบทเรียนช่วยสอนระบบออนไลน์เรื่องเครื่องจักรไอน้ำ วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา นายพัฒนา มุธิตา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610402000006 การสร้างชุดทดลองการสั่นสะเทือนอย่างง่าย วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร รศ.ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์
นายวีรพล ทองคุปต์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610402000005 การสร้างและหาประสิทธิภาพ ชุดฝึกอบรมแบบฐานสมรรถนะอาชีพช่างไฟฟ้ารถยนต์ วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา นายมนตรี ทรัพย์มี
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610402000004 การสร้างและหาประสิทธิภาพ ชุดฝึกอบรมแบบฐานสมรรถนะอาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา นายชนะ แซ่ลิ่ม
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610402000003 Google Apps for Education นวัตกรรมทางการศึกษายุคดิจิทัล วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
พิสิษฐ์ ทองงาม
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610402000002 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยเทคนิคเรียนรู้ร่วมกันเรื่องการออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วารสารวิจัยทางการศึกษา ผศ.ดร.จรัญ แสนราช
พิสิษฐ์ ทองงาม
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610402000001 การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือช่วยจำลองการทำงานของขั้นตอนวิธีแบบมีโครงสร้างโดยใช้ปัญหาเป็นหลักที่มีระบบเสริมศักยภาพบนเว็บ วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ผศ.ดร.จรัญ แสนราช
วิมาน ใจดี
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000094 การเปรียบเทียบผลของวิธีสอนด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์กับวิธีการสอนปกติที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการประมวลผลภาพดิจิตอลสำหรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.กิตติ เสือแพร
รศ.ดร.มีชัย โลหะการ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000093 ชุดทดลองการวัดแบบรูปการแผ่พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสายอากาศ การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.จุมพล อุดมชัยบรรเจิด
รศ.ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา
นายสังวรณ์ กิตติวิทยาพงศ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000092 การออกแบบวงจรแบ่งกำลังไฟฟ้าวิลคิลสันแบบสมมาตรโดยใช้สายส่งไมโครสตริปสำหรับการศึกษาด้านวิศวกรรมไมโครเวฟ การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
นายณัฐพงษ์ อินทรวิเศษ
สุปัญญา สิงห์กรณ์
สุรศักดิ์ สวัสดิรักษ์กุล
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000091 การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง สายอากาศไมโครสตริป สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
นายเอกพันธุ์ พาเจริญ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000090 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ MIASCE สำหรับการศึกษาด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
น.ส.วารินี วีระสินธุ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000089 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานแบบ DAPOA สำหรับการศึกษาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
พิชิต อ้วนไตร
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000088 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจําแนกรูปูปแบบการเรียนรู้ VARK ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000087 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ระหว่าง KWL-plus ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบเว๊บเควสท์ โดยใช้โมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงในการศึกษาพัฒนาการที่ได้จากการเรียน วารสารวิชาการคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ผศ.ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
นายอรรถพล กาญจนพงษ์พร
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000086 การพัฒนาชุดทดลองระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องตัวควบคุม PID การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พิเชษฐ์ จันทวี
พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
นายวิชาญ เพ็ชรทอง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000085 การพัฒนาชุดสาธิตการกำเนิดแรงดันไฟฟ้าสำหรับประยุกต์ใช้ในรายวิชาหลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
นายสมศักดิ์ ธนพุทธิวิโรจน์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000084 ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์ร่วมกับรูปแบบการเรียนของเดวีส์ วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพสำหรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 ดร.สุธิดา ชัยชมชื่น
น.ส.ทิพวรรณ มีพึ่ง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000083 การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอนปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ PESDEEP การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 8 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
นายสมศักดิ์ ธนพุทธิวิโรจน์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000082 การพัฒนาชุดการสอนเรื่องวงจรช่องแคบในท่อนำคลื่น การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
พินิจ เนื่องภิรมย์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000081 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เรื่องสมการแม็กซ์เวลล์ คลื่นระนาบ และกําลังไฟฟ้าของคลื่น โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ของ SATADE Model วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
นายอลงกรณ์ พรมที
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000080 การพัฒนาอัลกอริทึมแบบใหม่ของวิธีการวนรอบคลื่นสำหรับวงจรไมโครเวฟ ในท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยม วารสารพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
พินิจ เนื่องภิรมย์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000079 รูปแบบการเสริมสร้างการธำรงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา มงคล หวังสถิตย์วงษ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000078 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย มาตรฐานเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้าง ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.สยาม แกมขุนทด
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000077 รูปแบบการพัฒนาบุคลากรระดับหัวหน้างานสายการผลิต กลุ่มโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา มงคล หวังสถิตย์วงษ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000076 ผลกระทบของกลยุทธ์การจัดการเอกสารส่วนบุคคล ต่อการจัดการเอกสารของกลุ่ม วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ดร.กฤตยา ทองผาสุข
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000075 พฤติกรรมการจัดการเอกสารส่วนบุคคลในเครื่องคอมพิวเตอร์ วารสารพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.กฤตยา ทองผาสุข
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000074 การวิเคราะห์การแผ่พลังงานจากแหล่งกําเนิดบนวัสดุ พื้นผิว อิมพีแดนซ์โค้งทรงกระบอกโลหะสําหรับระบบอาร์เอฟไอดีย่านความถี่ยู เอชเอฟ วารสารวิศวสารลาดกระบัง ดร.กิตติศักดิ์ แพบัว
รศ.ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000073 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพสำหรับการเรียนการสอนด้านเทคนิคศึกษา : กรณีศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
กันตภณ มะหาหมัด
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000072 คุณสมบัติด้านกำลังของดินเหนียวผสมโฟมซีเมนต์ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์
รศ.ดร.สันชัย อินทรพิชัย
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000071 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้โครงงาน เป็นฐานร่วมกับระบบพี่เลี้ยง สำหรับวิชาระบบควบคุมแบบคลาสสิค วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
นายสันติ หุตะมาน
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000070 การปรับปรุงกำลังดัดของทรายซีเมนต์บดอัดด้วยเส้นใยโพลีโพรพีลีน วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์
รศ.ดร.สันชัย อินทรพิชัย
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000069 การค้นหาย่านการล็อกของวงจรหารความถี่จํานวนคี่ที่อาศัยวงจรออสซิลเลเตอร์แบบผ่อนคลายที่มีการอินเจ็คชั่นล็อก วิศวสารลาดกระบัง พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000068 ชุดวัดความสม่ำเสมอของคอมมิวเตเตอร์ด้วยเลเซอร์เซนเซอร์ วารสารพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.พิสุทธิ์ จันทร์ชัยชนะกุล
ผศ.ดร.เอกกมล บุญยะผลานันท์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000067 การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งแบบปฏิสัมพันธ์ร่วมกับโปรแกรมตรวจสอบ การเขียน TWP วิชาการประมวลผลภาพดิจิตอล ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.ชูชาติ สีเทา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000066 ผลกระทบของวินโดว์ฟังก์ชันในการตรวจจับความผิดพร่องมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส วารสารพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.มีชัย โลหะการ
ผศ.ดร.เอกกมล บุญยะผลานันท์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000065 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2546 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.จุมพล อุดมชัยบรรเจิด
ผศ.นริศร แสงคะนอง
ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000064 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบ KWSLPA สำหรับการสอนด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
นุชนาฏ ชุ่มชื่น
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000062 การศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ สำหรับการเรียนการสอนด้านเทคนิคศึกษา : กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
กันตภณ มะหาหมัด
รมณ ทองศรี
นายอุดมศักดิ์ แก้วมรกต
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000061 การจัดทำมาตรฐานอาชีพสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์สายงานซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่น ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.สิริชัย จันทร์นิ่ม
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000060 การพัฒนามาตรฐานอาชีพสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ สาขาคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.ชัยณรงค์ เย็นศิริ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000059 การจัดทำมาตรฐานอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.ชูชาติ สีเทา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000058 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างวิธีจัดการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือกับวิธีจัดการเรียนแบบปกติในรายวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพ.ศ. 2546 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.จุมพล อุดมชัยบรรเจิด
ผศ.นริศร แสงคะนอง
ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี
นายสุริยันต์ พรหมคช
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000057 การพัฒนาโปรแกรมจำลองสามมิติเพื่อประเมินสมรรถนะการใช้มัลติมิเตอร์สำหรับการเรียนการสอนสาขาวิชาไฟฟ้า ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
กันตภณ มะหาหมัด
นายอุดมศักดิ์ แก้วมรกต
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000056 การพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมสายอากาศโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ MISDOP ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
นายนิพนธ์ ทางทอง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000055 การพัฒนาชุดการสอนปฏิบัติการเรื่องคลื่นยืนบนสายส่งความถี่สูง ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
พินิจ เนื่องภิรมย์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000054 การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กรณีศึกษาภาคกลางตอนบน 1 ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
น.ส.กัญญวิทย์ กลิ่นบำรุง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000053 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ในการเรียนวิชาการประมวลผลภาพดิจิตอลสำหรับหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.มีชัย โลหะการ
นายกิตติ เสือแพร
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000052 กรอบแนวคิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยระบบการเรียนแบบปรับเหมาะร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณและทักษะการเขียนโปรแกรมสำหรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
รศ.ดร.มีชัย โลหะการ
นายกิตติ เสือแพร
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000051 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงงานพิเศษกรณีศึกษา : นักศึกษาครุศาสตร์ไฟฟ้าหลักสูตรต่อเนื่อง ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.นำโชค วัฒนานัย
ผศ.ดร.พงศธร ชมทอง
ว่าที่ ร.ต. ดร.สรุจ พันธุ์จันทร์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000050 วาวล์ควบคุมอัตราการไหลราคาประหยัดสำหรับชุดสาธิตเซลล์เชื้อเพลิง ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี
นายบุรินทร์ ยอดวงศ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000049 อินเวอร์เตอร์สามเฟสสำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล
ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี
รศ.ดร.เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์
นายบุรินทร์ ยอดวงศ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000048 วงจรจำลองค่าอุปกรณ์แบบลอยที่สามารถควบคุมด้วยกระแสโดยใช้ DV-CCTA โครงสร้างแบบ BiCMOS ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์
นายกังวาล พยัคฆกุล
ประชารัฐ สัตถาผล
นายไพสิฐ พิพัฒน์ฐิติกร
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000047 การจำลองแบบระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส โดยใช้โปรแกรม MATLAB/Simulink ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา
ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล
นายอดิศักดิ์ สุวรรณมา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000046 การติดตามผลการนำความรู้และทักษะของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม CATIA V5 บริษัทนิวซิสเต็มเซอร์วิส การประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
นายทวีศักดิ์ แสงวิไลทอง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000045 สายอากาศอาร์เรย์สองแถบความถี่ใช้เทคนิคอินเตอร์ดิจิตอลบนพื้นฐานของสายอากาศไดโพล ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.พงศธร ชมทอง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000044 การศึกษาสภาพการดำเนินงานและความต้องการในการจัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวีวรรณ ชินะตระกูล
นายเสมอ เริงอนันต์
น.ส.อมรัตน์ กองยอด
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000043 การพัฒนาและออกแบบการเรียนการสอนปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม เรื่องวงจรไมโครเวฟแบบพาสซีพโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ PESDEEP วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
นายสมศักดิ์ ธนพุทธิวิโรจน์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000042 ความพึงพอใจและความคาดหวังของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยนเรศวร วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวีวรรณ ชินะตระกูล
นายเสมอ เริงอนันต์
นางศิริรัตน์ ประถมประพัด
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000041 โปรแกรมจำลองการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในโพรงตัวนำโดยวิธีของโมเมนต์ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
พินิจ เนื่องภิรมย์
นายอลงกรณ์ พรมที
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000040 การติดตามผลการฝึกงานของนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวีวรรณ ชินะตระกูล
น.ส.อภิญญา ปานเดย์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000039 รูปแบบการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
นายจรูญ เฉลิมทอง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000038 ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการเรียนวิชาปฏิบัติการระบบควบคุมป้อนกลับของนักศึกษาระดับปริญญาตรี: กรณีศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วารสารวิชาการปทุมวัน พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000037 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพที่เน้นสมรรถนะสำหรับครูช่างอุตสาหกรรม รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
นายธรรมจักร์ ราชฉวาง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000036 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกงานของนักเรียนอาชีวศึกษา แบบค่ายกิจกรรม ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ วารสารมหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
นางสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000035 การศึกษาความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
ศิริพร หล้าอินตา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000034 การควบคุมต่ำแหน่งของระบบบอลและบีมด้วยการควบคุมแบบฟัซซี วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
พันจ่าโทมานพ ห่างภัย
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000033 การศึกษาความต้องการของบุคลากรในการใช้ระบบ School Information System Advance(SISA) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
เบ็ญจวรรณ มูลศรี
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000032 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาประลอง วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
นายคมกฤช ขำยัง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000031 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์อภิมานคุณลักษณะที่สำคัญด้านวิทยาการหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
นายนำโชค วัฒนานัย
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000030 การศึกษาคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค : การวิเคราะห์องค์ประกอบและการวิเคราะห์จำแนก Veridian E-Journal, Silpakorn University รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000029 การศึกษาคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ วารสารพฤติกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
นางมุทิตา ชัยเพชร
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000028 การศึกษาองค์ประกอบและการประเมินระบบบริหารคุณภาพการวัดและประเมินผลการศึกษาแบบทุกคนมีส่วนร่วมของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Veridian E-Journal, Silpakorn University รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา
รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
นายพิชัย วาจนสุนทร
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000025 การพัฒนารูปแบบการจัดการหน่วยงานสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.สันชัย อินทรพิชัย
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000024 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมครูช่างด้วยเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต สำหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
มงคล หวังสถิตย์วงษ์
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000023 การช่วยผู้พิการทางสายตาเดินทางโดยรถประจำทางด้วย GPS การประชุมวิชาการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์ 2557 รศ.ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา
นายอิทธิกร ตั้งกิจเจริญพงษ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000022 รูปแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในการศึกษาสร้างสรรค์บนเครือข่ายสังคมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณมน จีรังสุวรรณ
น.ส.ฉันทนา ปาปัดถา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000021 องค์ประกอบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในการศึกษาสร้างสรรค์บนเครือข่ายสังคม เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ณมน จีรังสุวรรณ
น.ส.ฉันทนา ปาปัดถา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000020 การวางแผนอนุรักษ์พลังงานสำหรับระบบแสงสว่างไฟถนนสาธารณะ การประชุมวิชาการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์ 2557 ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
นายประสงค์ศักดิ์ สองศรี
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000019 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างทักษะและประสิทธิผลทางการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคแห่งศตวรรษที่ 21 วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
ไพศาล จันทรังษี
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000018 การใช้ทรัพยากรในการเรียนร่วมกันผ่านการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
นายอนุชิต อนุพันธ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000017 การเปรียบเทียบทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และไอซีที สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการประเมินตามสภาพจริงกับความคาดหวังในศตวรรษที่ 21 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณมน จีรังสุวรรณ
น.ส.ณัฐกานต์ ภาคพรต
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000016 การพัฒนารูปแบบการบริหารสำนักวิจัยและพัฒนาในสถาบันการอาชีวศึกษา วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ
ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์
นายศุภกฤต โสภณจิตต์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000015 การประยุกต์ใช้ระบบการแพทย์ทางไกลเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณมน จีรังสุวรรณ
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
สกลนันท์ หุ่นเจริญ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000014 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนเนคติวิซึมด้วยวิธีการปริทัศน์ความรู้ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณมน จีรังสุวรรณ
นาวิน คงรักษา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000013 การศึกษาการเกิดรอยติ่งของกระบวนการดึงขึ้นรูปลึกของถ้วยทรงกระบอกกลม ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.สุรวุฒิ ยะนิล
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000012 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการความรู้ผ่านบริการซอฟต์แวร์บนคลาวด์คอมพิวติง วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณมน จีรังสุวรรณ
นายอนุชิต อนุพันธ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000011 แบบจำลองความเค้นของสลักเกลียวและแป้นเกลียวยึดเสาไฟฟ้าส่องสว่าง โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.สุรวุฒิ ยะนิล
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000010 การสังเคราะห์องค์ประกอบและข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจัดการความรู้ด้านการบริหารงานระหว่างสถาบันอุดมศึกษา วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
นายอดิเรก เยาว์วงศ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000009 การสร้างชุดประลองที่ใช้ในการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานเรื่องการควบคุมอุณหภูมิด้วยตัวควบคุมแบบพีไอดีผ่านโปรแกรม MATLAB ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.พรจิต ประทุมสุวรรณ
รศ.ดร.วัชรินทร์ โพธิ์เงิน
ดร.สันติ หุตะมาน
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000008 การศึกษาสภาพการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในสถานศึกษา วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณมน จีรังสุวรรณ
ประทีป เลิศชัยประเสริฐ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000007 การศึกษาองค์ประกอบและการประเมินระบบบริหารคุณภาพการวัดและประเมินผลการศึกษาแบบทุกคนมีส่วนร่วมของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Veridian E-Journal Silpakorn University รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา
รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000006 การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนงานให้กับหัวหน้างานสายการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000005 การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ (ตอนที่ 3) วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000004 การจัดการทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ตอนที่ 1) วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000003 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานใหม่ สาขาบริหารธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000002 การพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการใหม่ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610329000001 การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ (ตอนที่ 2) วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000097 รูปแบบการบริหารโครงการแบบคล่องตัว สำหรับโครงการการเรียนรู้เคลื่อนที่แบบอัจฉริยะ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณมน จีรังสุวรรณ
อรรนพ ปิยะสินธ์ชาติ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000096 รูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบันอุดมศึกษาไทย ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ซพพลายเซน วารสารปัญญาภิวัฒน์ ณมน จีรังสุวรรณ
นางสุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000095 การพัฒนาสมรรถนะแรงงานใหม่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000094 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรสำหรับธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบริการ วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา
รศ.ดร.สมภพ ตลับแก้ว
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000093 วงจรกำเนิดสัญญาณแบบควอเดรเจอร์โดยใช้ CCCFTA เพียงตัวเดียวและใช้ อุปกรณ์พาสซีฟแบบต่อลงกราวนด์ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์
นายศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000092 ปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) ในระบบเชื้อเพลิงร่วม (DDF) ในรถยนต์ดีเซล วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000091 โปรแกรมตรวจวัดประสิทธิภาพและควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน สําหรับการอนุรักษ์พลังงาน วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
สุรศักดิ์ สวัสดิรักษ์กุล
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000090 การพัฒนาเกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิดทัลทาง วารสารเกษมบัณฑิต รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
นางจักรีรัตน์ แสงวารี
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000089 การพัฒนารูปแบบเฟรมเวิร์คธนาคารข้อสอบบนระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
นายปิยะ ถิรพันธุ์เมธี
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000088 การพัฒนาครูฝึกช่างอุตสาหกรรมสำหรับคนหูหนวก วารสารวิชาการ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ
วรพจน์ ศรีวงษ์คล
นางนาตยา แก้วใส
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000087 กระบวนการพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติวิชาชีพของครูผู้ช่วย วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ
วรพจน์ ศรีวงษ์คล
นางธัชญา แสงศรี
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000086 ความคิดเห็นต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ คลาวด์คอมพิวติงและโมบายแอพพิเคชัน เพื่อการศึกษาของนักศึกษาปริญญาเอก วารสารพยาบาลศาสตร์ รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
เจือจันทน์ วัฒกีเจริญ
ไพศาล จันทรังษี
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000085 รูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสร้างสรรค์บนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
น.ส.พินันทา ฉัตรวัฒนา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000084 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ณมน จีรังสุวรรณ
นายประดิษฐ์ สงค์แสงยศ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000083 รูปแบบการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ผ่านกูเกิ้ลคลาวด์คอมพิวติ้ง เพื่อส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในศตวรรษที่ 21 วารสารศึกษาศาสตร์ ณมน จีรังสุวรรณ
น.ส.ธัญธรณ์ อมรกิจภิญโญ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000082 รูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ณมน จีรังสุวรรณ
นิมารูนี หะยีวาเงาะ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000081 รูปแบบการพัฒนาแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประเมินตามสภาพจริง รายวิชาโครงงานนักศึกษาด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณมน จีรังสุวรรณ
ปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000080 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการยอมรับระบบบริหารทรัพยากรองค์กรของโรงพยาบาล วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณมน จีรังสุวรรณ
สกลนันท์ หุ่นเจริญ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000079 การปฏิรูปการศึกษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ณมน จีรังสุวรรณ
น.ส.วัจนารัตน์ ควรดี
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000078 การพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อินฟอร์เมชั่น รศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000077 สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของครู วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กานดา พูนลาภทวี
ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
นางอุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000076 การพัฒนาหนังสืออิเล็คทรอนิกส์มัลติมีเดียแบบภาพสองมิติและสามมิติ เรื่องรูปเรขาคณิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
นายสิทธิศักดิ์ ชมจันทร์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000075 การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานผ่าน เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้กรณีศึกษาด้วยวิดีโอแชร์ริง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
ว่าที่ ร.ต.กุลธวัช สมารักษ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000074 ผลของการใช้บทเรียนบนเว็บโดยใช้เครื่องมือทางปัญญาที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญา วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
นายศรัณย์ จารุชิตโสภณ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000073 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้รายการโทรทัศน์ครู (Teacher TV) สำหรับครูสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
นายต่อยศ นาคะนาท
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000072 การออกแบบรูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
สุริยะ พุ่มเฉลิม
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000071 การออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเทคโนโลยีคลาวด์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณมน จีรังสุวรรณ
นายวาฤทธิ์ กันแก้ว
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000070 การออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้กิจกรรม WebQuest เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณมน จีรังสุวรรณ
ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000069 การออกแบบรูปแบบรายการโทรทัศน์ดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับระดับปริญญาบัณฑิตเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณมน จีรังสุวรรณ
นิพาดา ไตรรัตน์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000068 การออกแบบรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานร่วมกับการสอนแบบ MOOC เพื่อพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณมน จีรังสุวรรณ
จารุมน หนูคง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000067 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนรู้กับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณมน จีรังสุวรรณ
นายอนุชิต อนุพันธ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000066 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเว็บเซอร์วิสด้วยเทคนิคปริภูมิเวกเตอร์ สำหรับสนับสนุนการออกแบบการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณมน จีรังสุวรรณ
น.ส.มณีรัตน์ ภารนันท์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000065 การออกแบบรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือโดยเทคโนโลยีคลาวด์ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณมน จีรังสุวรรณ
น.ส.ภัทรานิษฐ์ ศรีสกลทรัพย์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000064 การพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
กานดา พูนลาภทวี
น.ส.เพ็ญศรี ศรีสวัสดิ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000063 การพัฒนารูปแบบการเรียนเพื่องานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
น.ส.ชลิดา ทรงประสิทธิ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000062 การพัฒนากระบวนการชุมชนแห่งการสืบเสาะเพื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
กานดา พูนลาภทวี
น.ส.ทิพวัลย์ ขันธมะ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000061 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหนับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา นายสุภชัย ศรีนวล
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000060 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการมอดูลการเรียน วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
นางวิภา จักรชัยกุล
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000059 การพัฒนาระบบทีมงานเสมือนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทำงานเป็นทีมของนักศึกษาในการพัฒนาโครงการทางระบบสารสนเทศ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
กานดา พูนลาภทวี
น.ส.เสาวคนธ์ ชูบัว
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000058 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมพนักงานส่งเสริมการขายเครื่องดื่ม และอาหารในสถานประกอบการร้านอาหาร วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
น.ส.สุภาวดี ชินวงศ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000057 การสร้างชุดฝึกประกอบตัวเรือนแหวนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในการปฏิบัติงานวิชางานรูปพรรณเครื่องประดับ 2 วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000056 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส เรื่อง การทําเครื่องเงิน วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
น.ส.หทัยรัตน์ บรรจงเมือง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000055 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพรื่องมหาสวัสดิ์บ้านเรากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
นายศักรินทร์ ศรีทอง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000054 การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อการจัดทำสมุดบันทึก สาขาวิชาช่างทองหลวงกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
น.ส.พิริยาภรณ์ ฉายรังษี
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000053 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพครูด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา วารสารการวิจัย รศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
นายหาญศึก เล็บครุฑ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000052 การพัฒนาสมุดบันทึกงาน (Log book) ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาช่างทองหลวง วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
นายโอชา ทองแก้วกูล
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000051 การเผยแพร่และการยอมรับระบบสารสนเทศทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
น.ส.กุลรภัส เทียมทิพร
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000050 การออกแบบการเรียนรู้แบบเบญจขันธ์ ด้วยวิธีปุจฉาวิสัชนาบนโมบายเลินนิ่ง เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณเชิงพุทธ ประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ – เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 ณ หอประชุมใหญ่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
สรญา เปรี้ยวประสิทธิ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000049 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บตามฐานสมรรถนะรายวิชาทฤษฎีภาพเคลื่อนไหวร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ผศ.ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
นายพงษ์ดนัย จิตตวิสุทธิกุล
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000048 การเขียนโปรแกรมเกมด้วย Stencyl การเรียนรู้ในแบบศตวรรษที่ 21 วารสารสารสนเทศ ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
ธีระ แสนทวีสุข
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000047 การพัฒนากรอบเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติของนักสื่อสารมวลชนดิจิทัล ประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ – เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 ณ หอประชุมใหญ่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
กฤษฎา ทวีศักดิ์ศรี
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000046 การนำเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง มาใช้ประกอบสื่อการเรียนรู้บนเทคโนโลยีการ ประมวลผลแบบก้อนเมฆ วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
สุขิตา บุญร่วม
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000045 รูปแบบระบบการจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีก้อนเมฆเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ วารสารปัญญาภิวัฒน์ ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิชญา รุ่นสุวรรณ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000044 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GPRS ร่วมกับแอพพลิเคชั่นสำหรับการจัดการความรู้ข้อมูลและข่าวสาร ส่งเสริมการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
หทัยชนก เชื่อมกลาง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000043 คุณลักษณะนักสื่อมวลชนดิจิทัลและการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักสื่อมวลชนในยุคหลอมรวมสื่อ ประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ – เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 ณ หอประชุมใหญ่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณมน จีรังสุวรรณ
รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
น.ส.ฉันทนา ปาปัดถา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000042 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียน ที่เรียนด้วยระบบอีเลิร์นนิง ในรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล วารสารจันทรเกษมสาร ผศ.ดร.จรัญ แสนราช
น.ส.เล็กฤทัย ขันทองชัย
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000041 การวิเคราะห์พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานรายวิชา การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ผศ.ดร.จรัญ แสนราช
น.ส.วีณา คงพิษ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000040 เกณฑ์คุณภาพของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา ประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ – เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 ณ หอประชุมใหญ่สถาบันเทคโนโลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
นางจักรีรัตน์ แสงวารี
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000039 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บด้วยระบบสื่อหลายมิติแบบปรับตัว ตามแบบการเรียนรู้ของเดวิด คอล์บ โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.กฤช สินธนะกุล
ผศ.ดร.จรัญ แสนราช
รุ่งกานต์ สุขลิ้ม
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000038 ระบบการจัดการเรียนรู้ร่วมกันด้วยทีมเสมือนในสภาพแวดล้อมการเรียนแบบยูบิควิตัส ประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ – เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 ณ หอประชุมใหญ่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
สิทธิชัย ลายเสมา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000037 การพัฒนาระบบการสอนตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผศ.ดร.จรัญ แสนราช
ดร.สรเดช ครุฑจ้อน
น.ส.นฏกร ประมายันต์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000036 การสังเคราะห์รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ R2D2 ผ่านทางแผนที่ความรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูของผู้เรียน วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ผศ.ดร.จรัญ แสนราช
ดร.สุธิดา ชัยชมชื่น
กรรณิกา ทองพันธ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000035 ระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสแบบเสริมศักยภาพ ประชุมวิชาการระดับชาติโสตฯ– เทคโนฯสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
นพดล ผู้มีจรรยา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000034 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดระบบการฝึกงานนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาเกษตรกรรม โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์แบบปรับปรุง วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
นายสมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000033 ผลการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้วยรูปแบบการเรียน การสอนแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงตาม หลักการการศึกษาบันเทิง ประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ – เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
น.ส.ณัฐกานต์ ภาคพรต
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000032 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูวิชาชีพตามรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูวิชาชีพ แบบฐานสมรรถนะ วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
นางปวีณกร แป้นกลัด
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000031 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู เพื่อสร้างชุดการสอนโดยเน้นกระบวนการวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 4 MAT วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
นางรุ่งทิวา สลากัน
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000030 การศึกษาการรับรู้และทัศนคติในการดำเนินงานกรีนไอทีสำหรับ สถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000029 แนวทางการดำเนินงานกรีนไอทีสาหรับสถาบันอุดมศึกษา Veridian E-Journal, Silpakorn University ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000028 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในด้านอาชีวศึกษา จากครูผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
ผศ.สุริโยทัย สุปัญญาพงศ์
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000027 การศึกษาบริบท ปัญหา และความต้องการของสมาชิกเครือข่ายสื่ออีดีแอลทีวีต่อการใช้สื่ออีดีแอลทีวีเพื่อการเรียนการสอน วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000026 การประเมินผลการดำเนินการตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อหลายมิติแบบปรับตัวร่วมกับเทคนิคการให้คำปรึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ผศ.ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์
นางสิริพร เอี่ยมวิลัย
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000025 รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการสอนสำหรับนักศึกษาครูช่าง การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์
ทรงนคร การนา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000024 การพัฒนารูปแบบการจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ
วรพจน์ ศรีวงษ์คล
ประเทียบ พรมสีนอง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000023 การประเมินผลการดำเนินงานตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ
เบญจรัตน์ ราชฉวาง
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000022 การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมวิชาชีพไฟฟ้าระยะสั้น สำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยิน เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อุตสาหกรรมไฟฟ้า วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000021 การสร้างรูปแบบเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในการเตรียมความพร้อมรองรับบุคลากรต่างชาติในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000020 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000019 ปัจจัยที่มีผลต่อการสูญเสียวัสดุในงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร ขนาดใหญ่พิเศษ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.การุณ ใจปัญญา
ผศ.ดร.ศักดา กตเวทวารักษ์
นายธีรดลน์ ศรีรอด
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000018 การพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทยวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา รศ.ดร.สันชัย อินทรพิชัย
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000017 เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ผศ.ดร.สุรวุฒิ ยะนิล
วัชรพันธ์ อินทมาศ
เจษฎา วรรณศรี
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000016 ตัวแปรที่มีผลกระทบต่อค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของน้ำในดินลูกรังที่มีขนาดคละแตกต่างกัน วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์
ผศ.ดร.สยาม แกมขุนทด
รศ.ดร.สันชัย อินทรพิชัย
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000015 การศึกษาอิทธิพลของแรงกดแบลงก์โฮลเดอร์เพื่อลดรอยย่นในการขึ้นรูปลึกถ้วยสี่เหลี่ยม การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ผศ.ดร.สุรวุฒิ ยะนิล
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000014 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ในรายวิชาระบบควบคุมแบบคลาสสิค การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 8 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ดร.สันติ หุตะมาน
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000013 การประเมินความต้องการจําเป็นในการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษา โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
น.ส.สาธิมา สิทธิกูล
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000012 หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมของครูอาชีวศึกษา วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
นายกิตติ จันทรา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000011 การพัฒนารูปแบบการจัดการบริหารระบบการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษา วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
ผศ.วัชรินทร์ รักเสนาะ
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000010 การพัฒนาระบบการประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนโดยสถานศึกษา วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
ว่าที่ ร.ต.ชัยยศ ดำรงกิจโกศล
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000009 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดระบบการฝึกงานนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาเกษตรกรรมโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์แบบปรับปรุง ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
นายสมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000005 HAKIM ADI วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา
รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
รศ.ดร.สบสันติ์ อุตกฤษฏ์
นางกมลวรรณ เชาว์ช่างเหล็ก
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000004 Mr.Junmar was here วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610328000003 Mr. Junmar Was here Mr. Junmar was here รศ.ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์
นายประเชิญ โพธิ์หอม
OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee