ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
รหัสผลงาน : 610719000019
ชื่อผลงาน : The Development of Web Creative Intelligent Tutoring System
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : The 5th Rajamangala University of Technology International Conference Technology and Innovation towards ASEAN Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi,Huntra,PhraNakhon Si Ayutthaya, THAILAND
อาจารย์ที่เข้าร่วม : Pallop Piriyasurawong
นักศึกษาที่เข้าร่วม : Misspinanta chatwattana
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 23/07/2557 - 25/07/2557
ฉบับที่ : -
เล่มที่ : -
ค่าน้ำหนัก : 0.40