ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610329000034
การควบคุมต่ำแหน่งของระบบบอลและบีมด้วยการควบคุมแบบฟัซซี
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
พันจ่าโทมานพ ห่างภัย
01/01/2557 - 30/04/2557
24
1
1-14
0.80