ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610329000045
สายอากาศอาร์เรย์สองแถบความถี่ใช้เทคนิคอินเตอร์ดิจิตอลบนพื้นฐานของสายอากาศไดโพล
ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.พงศธร ชมทอง
06/11/2557 - 06/11/2557
-
-
3-8
0.20