ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610329000066
ผลกระทบของวินโดว์ฟังก์ชันในการตรวจจับความผิดพร่องมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส
วารสารพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.มีชัย โลหะการ
ผศ.ดร.เอกกมล บุญยะผลานันท์
01/01/2558 - 30/04/2558
25
1
21-32
0.80