ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610329000087
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ระหว่าง KWL-plus ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบเว๊บเควสท์ โดยใช้โมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงในการศึกษาพัฒนาการที่ได้จากการเรียน
วารสารวิชาการคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย
ผศ.ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
นายอรรถพล กาญจนพงษ์พร
01/07/2557 - 31/12/2557
10
2
-
0.60