ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610403000003
การควบคุมลูกบอลบนคานแบบฟัซซี่สไลด์ดิ้งโหมด
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
นายมนัส หมิดหวัง
28/11/2556 - 29/11/2556
-
-
-
0.20