ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610403000067
รูปแบบการเรียนการสอนด้วยเครือข่ายสังคมเพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์รายวิชาการสร้างการ์ตูน
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ณมน จีรังสุวรรณ
นายธนะวัชร จริยะภูมิ
28/11/2556 - 29/11/2556
-
-
503-509
0.20