ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610403000068
การปรึกษาทางไกลระหว่างประเทศผ่านเครือข่ายสังคมและโมบายแอพพิเคชันเพื่อเสริมศักยภาพการวิจัยสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง ประจำปี พ.ศ. 2556 ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
05/08/2556 - 06/08/2556
-
-
-
0.20