ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610328000003
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองเพื่อวิเคราะห์ชิ้นงานจากเงื่อนไขคมตัดเฉือน ในงานแม่พิมพ์ตัดโลหะ
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
รศ.ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์
นายประเชิญ โพธิ์หอม
01/01/2558 - 30/06/2558
9
1
134-146
0.60