ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610417000026
วงจรกำเนิดสัญญาณแบบควอดราเจอร์โหมดกระแสโดยใช้ DV-CCTAs ที่ควบคุมด้วยกระแส
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์
กังวาล พยัคฆกุล
นายธาดา คำแดง
05/07/2555 - 06/07/2555
-
-
57-62
0.20