ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610417000042
ผลการประยุกต์การใช้งานระบบรายงานอุบัติการณ์ ความเสี่ยงในโรงพยาบาลบางปะกอก ๙ อินเตอร์เนชั่นแนลสำหรับการจัดการบริหารความเสี่ยงด้านการพยาบาล
การประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียนพาเลซพัทยา จังหวัดชลบุรี
ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
มัลลิกา ผ่องแผ้ว
14/05/2555 - 16/05/2555
-
-
-
0.20