ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610328000004
การพัฒนารูปแบบสมรรถนะตัวแทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพในสาขาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ของประเทศไทย
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา
01/01/2558 - 31/03/2558
27
93
63-70
0.60