ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610419000007
การพัฒนารูปแบบระบบช่วยเหลือผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา สำหรับคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส
ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาอาเซียน อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
ดร.สมยศ เจตน์เจริญรักษ์
นายธนรัตน์ แต้วัฒนา
29/11/2555 - 30/11/2555
-
-
-
0.20