ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610419000013
การพัฒนาสื่อฝึกอบรมออนไลน์ เรื่องเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิงประจำปี 2555 อิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
14/08/2555 - 15/08/2555
-
-
-
0.20