ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610419000015
การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประชุมวิชาการโสตฯ - เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
17/01/2555 - 18/01/2555
-
-
-
0.20