ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610419000016
ผลการบูรณาการการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายสังคมใน e-Learning
ประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิงประจำปี 2555 อิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี
รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
14/08/2555 - 15/01/2561
-
-
-
0.20