ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610424000011
วงจรกําเนิดสัญญาณแบบควอเดรเจอร์โหมดกระแส ด้วยความต้านทานแบบลบโดยใช้ CCCFTAs ที่ควบคุมได้ด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เทพสตรี I-TECH มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์
นายภาณุพงษ์ โพธิ์ศรี
01/01/2559 - 30/06/2559
11
1
48-58
0.60