ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - อื่นๆ
610507000001
Modified UTD-based UHF RFID tag antenna withtwo-pronged fork slot for coated metallic cylindrical surface
JOURNAL OF ELECTROMAGNETIC WAVES AND APPLICATIONS
Kittisak Phaebua
Titipong Lertwiriyapapra
26/04/2559 - 26/04/2559
30
6
805-823
1.00