ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - อื่นๆ
610507000002
Generalisation of an averaged model approach to estimate the period-doubling bifurcation onset in power converters
IET POWER ELECTRONICS
Matheepot Phattanasak
20/04/2559 - 20/04/2559
9
5
977-988
1.00