ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - อื่นๆ
610507000004
A Modified Iterative Algorithm for Split Feasibility Problems of Right Bregman Strongly Quasi-Nonexpansive Mappings in Banach Spaces with Applications
ALGORITHMS
Phatiphat Thounthong
01/10/2559 - 31/12/2559
9
4
1.00