ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610511000001
การศึกษาสภาพการดําเนินการ และความต้องการในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา หัวหน้างานในการสอนงานสําหรับการทําผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 13 เปลี่ยนผ่านอย่างสร้างสรรค์สู่ศตวรรษที่ 21
ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ
มสารัศม์ ฤกษ์ศานติวงษ์
29/03/2561 - 29/03/2561
-
-
1586-1597
0.20