ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - SCOPUS
610710000004
Application of Artificial Neural Networks on growth prediction of Staphylococcus aureus in milk
International Food Research Journal
Bandit Suksawat
01/01/2559 - 28/02/2559
1
415-418
1.00