ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - SCOPUS
610710000005
Behaviors of soil cement columns and stiffened soil cement column wall in shallow excavation
Lowland Technology International
Panich Voottipruex
01/10/2559 - 31/12/2559
3
197-208
1.00