ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - SCOPUS
610710000006
System design of mobile augmented book
International Journal of Interactive Mobile Technologies
Panita Wannapiroon
Prachayanun Nilsonk
Mr.KOBKIAT SARAUBON
01/01/2559 - 28/02/2559
1
52-59
1.00