ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
610710000010
Low-cost planar near-field to far-field measurement system for a small antenna
13th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2016; Chiang Mai; Thailand
Kittisak Phaebua
Titipong Lertwiriyapapra
Mr.PINITNAI SITTITHAI
Mr.Mr.SANGWON KITTIWITTAYAPONG
28/06/2559 - 01/07/2559
-
-
0.40