ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
610710000011
Area extension of a wireless battery charging system using multiple power repeater coil antennas
2nd International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid, IGBSG 2016; Prague; Czech Republic
Kittisak Phaebua
Titipong Lertwiriyapapra
27/06/2559 - 29/06/2559
-
-
0.40