ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
610710000013
Differential flatness based speed/torque control with state-observers of permanent magnet synchronous motor drives
52nd Annual Meeting on IEEE Industry Application Society, IAS 2016; Portland; United States
Nichamon Poonnoy
Phatiphat Thounthong
Mr.BURIN YODWONG
Mr.suwat Sikkabut
02/10/2559 - 06/10/2559
-
-
0.40