ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
610710000015
The development of STEM based instructional tools for transmission line engineering courses
IEEE International Conference on Teaching, Assessment and Learning for Engineering, TALE 2016; Dusit Thani Bangkok Hotel Bangkok; Thailand
Somsak Akatimagool
MissKanyawit Klinbumrung
07/12/2559 - 09/12/2559
-
-
0.40