ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
610710000017
Design of waveguide bandpass filter using cascade inductive and capacitive irises
5th IEEE Asia-Pacific Conference on Antennas and Propagation, APCAP 2016; Kaohsiung; Taiwan
Somsak Akatimagool
Mr.NATTAPONG INTARAWISET
Mr.Surasak Inchan
26/07/2559 - 29/07/2559
-
-
0.40