ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
610710000018
Design of reject frequency band and multi band CPW-fed monopole antenna with control notched band for WLAN/WiMAX applications
International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems, ISPACS 2016; Phuket; Thailand
Somsak Akatimagool
Mr.Nipont Tangthong
24/10/2559 - 27/10/2559
-
-
0.40