ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
610710000019
Waveguide slot antenna for Wi-Fi communication
13th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2016; Chiang Mai; Thailand
Somsak Akatimagool
28/06/2559 - 01/07/2561
-
-
0.40