ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
610710000021
A compact multi band CPW-Fed monopole antenna using L-shaped and straight slots
13th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2016; Chiang Mai; Thailand
Somsak Akatimagool
Mr.Nipont Tangthong
28/06/2559 - 01/07/2559
-
-
0.40