ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
610710000022
Wideband Rectangular Slot Antenna with 3.5 GHz Notched Band
International Electrical Engineering Congress, iEECON 2016; Duangtawan HotelChiang Mai; Thailand
Somsak Akatimagool
Mr.Nipont Tangthong
02/03/2559 - 04/03/2559
-
-
0.40