ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
610710000023
Wave Iterative Computation for Fractal Microstrip Patch Antenna
International Electrical Engineering Congress, iEECON 2016; Duangtawan HotelChiang Mai; Thailand
Somsak Akatimagool
MissKanyawit Klinbumrung
Mr.Nipont Tangthong
02/03/2559 - 04/03/2559
-
-
0.40