ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
610710000026
State-observers for differential flatness model based-control of high-performance DC servomotor drives
19th International Conference on Electrical Machines and Systems, ICEMS 2016; APA Hotel and Resort Tokyo Bay MakuhariChiba; Japan
Phatiphat Thounthong
Mr.BURIN YODWONG
Mr.suwat Sikkabut
13/11/2559 - 16/11/2559
-
-
0.40