ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
610710000029
A compact EBG using interdigital capacitors resonators technique for LTE system
21st International Symposium on Antennas and Propagation, ISAP 2016; Okinawa Convention Center (OCC)4-3-1 MashikiGinowan, Okinawa Japan
Pongsathorn Chomtong
24/10/2559 - 28/10/2559
-
-
0.40