ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
610710000032
Radiation analysis of antenna located on mobile phone cylindrical tower by using UTD method
21st International Symposium on Antennas and Propagation, ISAP 2016; Okinawa Convention Center (OCC)4-3-1 MashikiGinowan, Okinawa Japan
Kittisak Phaebua
Titipong Lertwiriyapapra
24/10/2559 - 28/10/2559
-
-
0.40