ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
610710000034
Power-electronics learning through experiment and simulation: DC-DC converters
IEEE International Conference on Teaching, Assessment and Learning for Engineering, TALE 2016; Dusit Thani Bangkok Hotel Bangkok; Thailand
Matheepot Phattanasak
07/12/2559 - 09/12/2559
-
-
0.40