ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
610710000040
Applying the smartphone on position tracking control of servo pneumatic systems
13th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2016; Chiang Mai; Thailand
Komson Chanaisawan
Pornjit Pratumsuwan
28/06/2559 - 01/07/2559
-
-
0.40