ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
610710000042
Design and implementation of PSO based LQR control for inverted pendulum through PLC
IEEE/SICE International Symposium on System Integration, SII 2016; Sapporo; Japan
Sasithon Chookaew
Suppachai Howimanporn
Sunphong Thanok
13/12/2559 - 15/12/2559
-
-
0.40