ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
610710000045
Agile in public sector: Case study of dairy farm management projects
13th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, JCSSE 2016; Khon Kaen; Thailand
Tawa Khampachua
13/07/2559 - 15/07/2559
-
-
0.40