ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
610710000046
PVD soft ground improvement of soft Bangkok clay with surcharge, vacuum and thermal preloading: A comparative study
6th Asian Regional Conference on Geosynthetics: Geosynthetics for Infrastructure Development, GA 2016; New Delhi; India
Panich Voottipruex
08/11/2559 - 11/11/2559
-
-
0.40