ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
610710000047
Collapse behavior of low strength concrete under cyclic loading
5th International Conference on Nanostructures, Nanomaterials and Nanoengineering, ICNNN 2016 and International Conference on Materials Technology and Applications, ICMTA 2016; Singapore; Singapore
Krissachai Sriboonma
Chichaya Boonmee
29/10/2559 - 31/10/2559
-
-
0.40