ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
610710000048
Three dimensional finite element program for determination of cure level in thick rubber part
1st International Conference on Engineering Innovation, ICEI 2016; Bangkok; Thailand
Sacharuck Pornpeerakeat
06/06/2559 - 07/06/2559
-
-
0.40