ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
610710000049
Designing a multilanguage blended learning system for Thai agricultural science students
IEEE International Conference on Teaching, Assessment and Learning for Engineering, TALE 2016; Dusit Thani Bangkok HotelBangkok; Thailand
Prachayanun Nilsonk
07/12/2559 - 09/12/2559
-
-
0.40