ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
610710000050
Knowledge engineering management system on cloud technology for externship students
IEEE International Conference on Teaching, Assessment and Learning for Engineering, TALE 2016; Dusit Thani Bangkok HotelBangkok; Thailand
Panita Wannapiroon
Prachayanun Nilsonk
Mr.anuchit Anupan
07/12/2559 - 09/12/2559
-
-
0.40