ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
610710000052
System Design of Challenge-Based Learning Management System
The 4th International Conference on Technical Educationat Benjarat Hall, NavamindraRajini Building and Faculty of Technical Education Building King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Panita Wannapiroon
Prachayanun Nilsonk
Mr.JAKKRIT PREMSMITH
26/11/2559 - 26/11/2559
-
-
0.40