ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
610710000053
Flipped Classroom Model with Business Advance Organizer via Social Cloud to Enhance System Thinking, Life and Career Skills
The 4th International Conference on Technical Educationat Benjarat Hall, NavamindraRajini Building and Faculty of Technical Education Building King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Panita Wannapiroon
Pallop Piriyasurawong
Mr.Tanawat Jariyapoom
26/11/2559 - 26/11/2559
-
-
0.40