ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
610717000002
A nonlinear control algorithm of Li-ion battery substation for DC distributed system
2014 International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives Automation and Motion, SPEEDAM 2014 Ischia; Italy
Nichamon Poonnoy
Phatiphat Thounthong
Matheepot Phattanasak
18/06/2557 - 20/06/2557
-
-
0.40